Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Det lilla betongbolaget med de stora visionerna

Nyhet

Bolaget C3C skapades för 15 år sedan och har genom sitt innovativa tänk med återbrukade betongklossar och sensorer blivit en självklar spelare på marknaden. Marcus Richardson, vd på C3C berättar mer om hur de tänker kring sina smarta betongklossar.

Marcus Richardson, vd och Tobias Runbjörk, utvecklingsansvarig jobbar ständigt med att hitta nya användningsområden för betongblocken.

- Vi jobbar bland annat med en enkel produkt som kan bli väldigt avancerad. Det är en kopia på plastlego fast av betong där varje kloss väger 2,4 ton. Vi använder mestadels återbrukad betong med lösningar som är flyttbara och kan användas på flera olika platser i olika syften.


Klossarna sitter ihop genom sin vikt och är, likt legobitar flyttbara. Det gör att de även är användbara för samhällsskydd.
- Säg att det kommer en kraftig översvämning och man ser att det är risk att det händer någonting. Då kan räddningstjänsten ringa och säga att inom 36 timmar behövs en vägg här som är 2m hög och 40 m lång. Då kan vi lösa det.


I samtalen kring Smarta staden kan den här tekniken som C3C använder ha betydelse eftersom företaget samverkar med Linnéuniversitetet och andra bolag och därmed binder samman konventionell teknik med innovation.


- Idag jobbar vi med IoT (Internet of Things) på det sätt att vi bygger lagerlösningar för bland annat bioenergi, där brandrisken är mycket hög och brinner för stora värden varje år. Med hjälp av sensorer i blocken kan vi mäta både temperaturer och gaser av olika slag och tack vare det förhindra bränder.


Lösningen med sensorer i klossarna kan i förlängningen även innebära ett samarbete med försvaret.

- Vi kan gjuta in sensorer för att mäta olika saker, som kan användas till exempel som terrorskydd. Om man sett ett stort fordon på väg mot ett hinder som i vanliga fall gestaltas som en bänk med mjukt sittskydd kan det vara ett terrorskydd. Vi kan även skapa mobila skyddsrum.

Marcus understryker vikten av att hitta synnergier med andra bolag och ta tillvara på de kontakter som är värdefulla för att nå utveckling mot hållbara och innovativa lösningar.

- Vi jobbar tätt ihop med andra bolag så om återvinningscentralen exempelvis vill ha en solenergilösning för sina system, har vi kontakt med det bolaget. Då blir kunden nöjd eftersom de inte har tid att sätta sig in i allt detta själv.

C3C vann innovationspriset i Växjö Länk till annan webbplats. och de är mycket stolta över att de som litet byggbolag kunnat vinna. De vann tack vara sin teknik att ta hand om återbrukat material och att bygga upp ett system där de använder sig alltmer av IoT-teknik.
De finns med under TechDay och kommer att berätta mer om hur Linnéuniversitetet hjälpt dem att utveckla IoT-tekniken inom sitt område.