Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Affärsutveckling – från nuläge till nyläge

Affärsutveckling kan innebära allt från små förbättringar eller ett begränsat pilotprojekt till en stor och långsiktig vision. Hur vill du utveckla ditt företag? Växjö Linnæus Science Park kommer att erbjuda en rad olika aktiviteter, metoder och verktyg.

Det som slutar att bli bättre, upphör så småningom att vara bra. Det som var en utmärkt produkt och affärsidé när den kom kan med tiden bli helt omodern och uträknad. Tillsammans förhindrar vi det genom en ständig förbättringsresa.

Vår roll är att utmana såväl oss själva som dig till att våga prova nya lösningar på både små och stora problem. Genom våra innovativa labbmiljöer, öppna kunskapsevent, samverkansprojekt och strategiska nätverk utgör vi din oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser. En arena som bygger på en samverkan mellan näringsliv, det regionala innovationsstödssystemet och akademin. Alltid med näringslivets behov i centrum.

Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling är allt som får ditt företag att växa och må bra. Poängen är att långsiktigt öka kundvärdet. Det kan handla om att utveckla företagets affärer och processer inom ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning och det kan kräva stora eller små investeringar.