Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Innovativa lösningar på rätt problem

Design Thinking för företag

Design Thinking är en innovationsmetodik. En uppsättning verktyg och mindset för att identifiera vilket som är det rätta problemet att lösa. Först därefter tittar man på möjliga lösningar. En metod som funkar lika bra på komplexa verksamhetsutmaningar som på utveckling av produkter och tjänster.

Det kan vara lätt att gå rakt på en lösning när man stöter på ett problem. Men det blir då inte alltid en lösning på det faktiska problemet eller den mest innovativa lösningen. Genom att sätta slutanvändarens behov och upplevelse i centrum, generera mängder av idéer och tidigt testa de lösningar man väljer att gå vidare med finns alla möjligheter till en revolutionerande lösning.

Design Thinking handlar om att bemästra idéflöden och förstå hur vi kan arbeta metodiskt för att riktigt bra idéer ska uppstå. En praktisk metod där vi testar oss sig fram, involverar användarna och visualiserar idéer. Metoden bidrar till att vi i ett tidigt skede kan upptäcka problem och därmed kunna förbättra våra idéer redan innan vi har en färdig lösning. Kostnadseffektivt och tidsbesparande!

Ert företags nytta av design thinking

  • Förstå dina kunders sociala, emotionella och fysiska behov.
  • Lär er att snabbt generera, utveckla och testa nya idéer.
  • Förvandla kundbehov till människocentrerade lösningar.
  • Skapa en kultur för innovativa lösningar, i stort och smått.

Växjö Linnæus Science Park har inspirerats av och utbildats i Design Thinking vid Stanford University och utformar nu erbjudanden kring Design Thinking för näringslivet i Växjö och Kronoberg.