Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Event

Växjö Linnæus Science Park bjuder in dig att inspireras och lära tillsammans med andra. Här träffar du likasinnade i en skön atmosfär och på ett sätt som passar dig. Trendspaningar, kunskapsevent, seminarier och aktiva nischade workshops. Större företagarkonferenser IRL och digitala webbinarier. Ämnena vi håller oss inom är olika aspekter av affärsutveckling, inspirerande inspel från våra fokusområden.

Kommande evenemang

28 september

En workshop som ger insikter i hur ni kan förbättra er verksamhet genom bättre sampel mellan teknik och användare. Interaktionsdesign handlar om att utifrån användaren anpassa digital teknik så att...

29 september

Are you good at hatching ideas, think new and rethinking? Do you want to become better at thinking both inside and outside the box? And do it in collaboration with others? Then, this is your place to...

3 oktober

Use2Use Design Toolkit är en unik uppsättning verktyg som underlättar utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster. Verktygslådan består av fem designverktyg som används för att öka förståelsen...

3 oktober

How do you engage your customers to be more circular? To develop circular products, services or systems human behaviour is essential. Many of the obstacles and keys to the design of circular models is...

5 oktober

Hur gör Region Kronoberg respektive Växjö kommun för att lösa framtidens utmaningar? Vad kan vi lära av varandra? Vad gör forskarna på Linnéuniversitetet med nya forskningsresultat? Hur kan jag som...

FORSKARLUNCH Ett populärvetenskapligt forskningsföredrag med efterföljande mingellunch. Möjliggörs genom samarbete mellan Växjö Linnæus Science Park och Linnéuniversitetet.

DIGIBRUNCH är en nätverksbrunch med aktuellt föredrag för den digitala sektorn i vår region. Arrangeras av Växjö Linnæus Science Park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri.

INVESTERARTRÄFF är ett samarbete med Investerare Sydost där tillväxtbolag presenterar sig i syfte att hitta finansiering och partnerskap bland regionens investerare.

OPEN INNOVATION sker i samarbete med Drivhuset och Linnéuniversitetet. Näringsliv och organisationer får hjälp av studenter att lösa problem genom öppen innovation.

Förutom öppna event i kalendern kan vi erbjuda workshops anpassade efter såväl ert företags kalender som era behov. Allt för att ni ska inspireras och få med er nya insikter inför och under ert företags tillväxtresa eller förnyelseprocess.

Har du en idé om event eller workshop du vill genomföra tillsammans med oss? Välkommen att höra av dig!