Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Event

Växjö Linnæus Science Park bjuder in dig att inspireras och lära tillsammans med andra. Här träffar du likasinnade i en skön atmosfär och på ett sätt som passar dig. Trendspaningar, kunskapsevent, seminarier och aktiva nischade workshops. Större företagarkonferenser IRL och digitala webbinarier. Ämnena vi håller oss inom är olika aspekter av affärsutveckling, inspirerande inspel från våra fokusområden.

Kommande evenemang

8 september

Att ert företag drivs hållbart är avgörande för er framtida konkurrenskraft och ett bidrag för allas vår framtid. Genom att få koll på ert miljöavtryck kommer ni enklare kunna anpassa er verksamhet...

9 september

Christina Rosén, lektor i tyska vid Linnéuniversitetet, presenterar studier om vikten av interkulturell kompetens och språkekonomi för att lyckas på en internationell marknad. Danmarks regering har...

29 september

Are you good at hatching ideas, think new and rethinking? Do you want to become better at thinking both inside and outside the box? And do it in collaboration with others? Then, this is your place to...

3 oktober

Use2Use Design Toolkit är en unik uppsättning verktyg som underlättar utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster. Verktygslådan består av fem designverktyg som används för att öka förståelsen...

FORSKARLUNCH Ett populärvetenskapligt forskningsföredrag med efterföljande mingellunch. Möjliggörs genom samarbete mellan Växjö Linnæus Science Park och Linnéuniversitetet.

DIGIBRUNCH är en nätverksbrunch med aktuellt föredrag för den digitala sektorn i vår region. Arrangeras av Växjö Linnæus Science Park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri.

INVESTERARTRÄFF är ett samarbete med Investerare Sydost där tillväxtbolag presenterar sig i syfte att hitta finansiering och partnerskap bland regionens investerare.

OPEN INNOVATION sker i samarbete med Drivhuset och Linnéuniversitetet. Näringsliv och organisationer får hjälp av studenter att lösa problem genom öppen innovation.

Förutom öppna event i kalendern kan vi erbjuda workshops anpassade efter såväl ert företags kalender som era behov. Allt för att ni ska inspireras och få med er nya insikter inför och under ert företags tillväxtresa eller förnyelseprocess.

Har du en idé om event eller workshop du vill genomföra tillsammans med oss? Välkommen att höra av dig!