Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

WORKSHOP Tillsammans säkrar vi kompetensförsörjningen

Evenemang

Information om evenemanget

torsdag 28 april 12:45 - 16:15

Campus Ljungby, Stationsgatan 2, 341 30 Ljungby

Med vårt engagemang väcker vi ungdomars intresse för it och industri

Genom att tidigt engagera och profilera oss mot framtidens arbetskraft – ungdomarna – säkrar vi vårt företags kompetensförsörjning. Och förblir konkurrenskraftiga på lång sikt.

I denna workshop får vi ta del av lärdomar från olika aktörer som idag arbetar aktivt med att öka barn och ungdomars intresse för teknik. Från grundskolan till gymnasiet. Vi får konkreta exempel på hur företag kan engagera sig, med större och mindre insatser, i utbildnings- och rekryteringsinsatser som prao (praktisk arbetslivsorientering), APL (arbetsplatsförlagt lärande) och LIA (lärande i arbetet) samt olika projektarbeten.

Tillsammans definierar vi sedan ett antal utmaningar utifrån våra egna erfarenheter och det vi fått presenterat. Gemensamt inspirerar vi varandra till att se möjligheter och lösningar. Så att vi genom vårt engagemang och tidiga kontakt med ungdomarna säkrar kompetensförsörjningen. För ett hållbart näringsliv i vår region!

Medverkande aktörer

Makertour - Mot nya höjder/AV Media Per Tikkanen och Mårten Skagert
Undervisningskoncept på grundskolenivå som gör det enkelt för lärare att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Teknikcollege Maria Ihrmark
Kvalitetsstämpel på tekniska gymnasieutbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för ökad attraktionskraft och kvalitet.

Tekniksprånget Sarah Bixo
För att väcka intresse för högre utbildning erbjuds ungdomar som gått ut gymnasiet betald ingenjörspraktik genom samverkan regering/arbetsgivare.

Yrkeshögskolan Campus Ljungby Jan Hagfoss
Utbildningar i samarbete med arbetslivet. Svarar mot ett verkligt behov då innehåll och inriktning justeras när arbetsmarknaden förändras.

FÖR VEM små och medelstora företag inom industri och it i Kronoberg

SVAR PÅ DINA FRÅGOR
Patrik E Perslow, 073-094 40 86, patrik@campusljungby.se
Malin Johansson, 0470-417 74, malin.johansson6@vaxjo.se

KOSTNAD ingen, men anmälan krävs

Inbjudan i pdf >>

ARRANGÖR Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg
(Campus Ljungby, Linnéuniversitetet och Växjö Linnaeus Science Park)
med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Evenemanget ordnas av Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg