Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

FORSKARLUNCH Rikare med språk - Sverige behöver en språkstrategi!

Evenemang

Information om evenemanget

fredag 9 september 12:00 - 13:30

Framtidsvägen 14, Växjö eller på distans

Christina Rosén, lektor i tyska vid Linnéuniversitetet, presenterar studier om vikten av interkulturell kompetens och språkekonomi för att lyckas på en internationell marknad.

Danmarks regering har valt att satsa motsvarande 130 miljoner svenska kronor på en ny strategi för att stärka främmande språk i utbildningssystemet. Argumentet för satsningen är huvudsakligen ekonomiskt: ”Förvärvslivet har länge efterfrågat medarbetare som kan tala fler språk än engelska”. Man måste ha en klar bild av vart man vill nå med export och eventuell utlandsetablering.

För att lyckas måste företag lägga större vikt vid språkkunskaper vid rekrytering. ”Vi har en säljare som kan olika språk. När han slutar blir det en utmaning” (CEO i Ljungby). I Sverige finns ingen språkstrategi. Istället lägger man nu ner franska och tyska på ett flertal grundskolor, detta trots att de är de viktigaste språken i EU och Tyskland vår viktigaste handelspartner.

DATUM, TID och PLATS fredag 9 september 2022 kl 12.00-13.30, Framtidsvägen 14, Växjö eller på distans.
ANMÄLAN senast 6 september. Kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Delta på plats med efterföljande mingellunch (begränsat antal deltagare) eller följ föreläsningen digitalt på distans.

OM FORSKARLUNCHER
Näringsliv, allmänhet, forskare, lärare och studenter bjuds in till aktuella forskningsföredrag för att inspirera till samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Arrangeras av Växjö Linnæus Science Park och Linnéuniversitetet.