Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

WORKSHOP Tillsammans säkrar vi kompetensförsörjningen

Evenemang

Information om evenemanget

torsdag 17 november 08:15 - 12:15

Tyvärr har eventet blivit inställt. Ambitionen är att istället erbjuda det tidigt nästa år.


Med vårt engagemang väcker vi ungdomars intresse för it och industri!

Genom att tidigt engagera och profilera oss mot framtidens arbetskraft – ungdomarna – säkrar vi vårt företags kompetensförsörjning. Och förblir konkurrenskraftiga på lång sikt.

I denna workshop får vi ta del av lärdomar från olika aktörer som idag arbetar aktivt med att öka barn och ungdomars intresse för teknik. Från grundskolan till gymnasiet. Vi får konkreta exempel på hur företag kan engagera sig, med större och mindre insatser, i utbildnings- och rekryteringsinsatser.

Tillsammans definierar vi sedan ett antal utmaningar utifrån våra egna erfarenheter och det vi fått presenterat. Gemensamt inspirerar vi varandra till att se möjligheter och lösningar. Så att vi genom vårt engagemang och tidiga kontakt med ungdomarna säkrar kompetensförsörjningen. För ett hållbart näringsliv i vår region!

Medverkande:

Makertour - Mot nya höjder/AV Media
Undervisningskoncept på grundskolenivå som gör det enkelt för lärare att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Teknikcollege
Kvalitetsstämpel på tekniska gymnasieutbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för ökad attraktionskraft och kvalitet.

Tekniksprånget
För att väcka intresse för högre utbildning erbjuds ungdomar som gått ut gymnasiet betald ingenjörspraktik genom samverkan regering/arbetsgivare.

Yrkeshögskolan Campus Ljungby
Utbildningar i samarbete med arbetslivet. Svarar mot ett verkligt behov då innehåll och inriktning justeras när arbetsmarknaden förändras.

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet utbildar framtidens tekniska arbetskraft inom t.ex. data/IT och maskinteknik

FÖR VEM små och medelstora företag inom industri och it i Kronoberg
NÄR 17 november kl 08.45-12.15 inkl fika
PLATS Växjö Linnaeus Science Park, Framtidsvägen 14, Växjö
SVAR PÅ DINA FRÅGOR
Patrik E Perslow, 073-094 40 86, patrik@campusljungby.se
Jesper Lindahl, 076-317 35 11, jesper.lindahl@videum.se
KOSTNAD ingen