Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Seminarium: Hur transformerar vi byggbranschen

Evenemang

Information om evenemanget

torsdag 4 maj 13:00 - 16:30

Växjö kommunhus

Du som jobbar inom bygg- och fastighetsbranschen får ta del av inspirerande föreläsningar och diskussioner om hur vi kan utvecklas mot ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart byggande.

Fredrik Lindblad från Växjö Linnæus Science Park kommer att tala om träbyggnation och framtidens strategier mot hållbart byggande. Eftersom stora delar av Småland består av skog och en stark träindustrin, är detta det mest klimatsmarta byggmaterialet vi har för flerfamiljshus. Nu står vi inför nya utmaningar. Hur kan vi tänka framåt? Inom utvecklingen mot en ny Träbyggnadsstrategin funderar vi kring ytterligare material som vi behöver jobba med. Betydelsen av att skapa nya värdekedjor. Hur teknologin kan hjälpa oss att bli mer hållbara i framtiden.

Flera viktiga framtidsfrågor om cirkulär byggnation behandlas under eftermiddagen. Arkitektbolagets Kristina Bornholm Länk till annan webbplats. berättar återbruksprojektet Vallhagen. Andreas Lebisch, arkitekt LINK Arkitet behandlar ämnet klimatsmart byggande i praktiken. Naturskyddsföreningen (SSNC) Länk till annan webbplats.s Helena Fredriksson Länk till annan webbplats. inviger oss i renoveringen av deras rikskansli med fokus på återbruk och miljökloka val. Fia Hender, Bolagsjurist på Adda AB, kommer att berätta om upphandling och ge konkreta förslag och incitament.

Välkommen med din anmälan redan idag!