Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Digitala produktpass – ta täten inför EU-lagstiftningen

Evenemang

Information om evenemanget

onsdag 18 oktober 11:30 - 14:00

Växjö Linnaeus Science Park

DigIT Hub och Växjö Linnaeus Science Park bjuder in dig för att få en djupare presentation om digitala produktpass och hur företag kan förbereda sig för lagstiftningen och bli väl positionerade för morgondagens cirkulära ekonomi.

Digitala produktpass är ett lagkrav från EU som framöver kommer påverka alla företag som tillverkar fysiska produkter på den europeiska marknaden. För företag som vill bli hållbara och konkurrenskraftiga i framtiden kommer produktpass vara en avgörande faktor. Att förbereda sig är A och O för att kunna ta sig an utmaningarna och det är viktigt att vara i framkant när kraven från EU införs.

Digitala produktpass främjar transparens och ansvarighet i tillverkningen och konsumtion av varor. Produktpassen kommer att innehålla information om hållbarhet såsom material, energiförbrukning och återvinningsbarhet. Genom att förbättra produkternas transparens och spårbarhet kan företag bygga förtroende hos konsumenter och intressenter, samtidigt som det ökar den cirkulära ekonomin och minska produkternas miljöpåverkan.

Niklas Malmros, VD för Solutions Group på Sigma Technology Group.

Malin Stenskilsson, Marketing and Sustainability Director, Scapa Inter

Olivia Thim, affärsutvecklare Cirkulär ekonomi, Växjö Linnaeus Science Park