Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Är ditt företag i behov av kapital?

Evenemang

Information om evenemanget

fredag 15 december 2023 00:00 - fredag 25 januari 2024 23:59

Nu finns möjligheten att presentera er för investerare.
Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 25 januari tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital

Intresseanmälan görs här senast 25 januari 2024 > Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om hur det går till > Länk till annan webbplats.

För vem?

För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, med mera. I första hand bolag i Kalmar- och Kronobergs län.
- Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.
- Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.

I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag!
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Om Investerare Sydost

I Sydostregionen finns nätverket Investerare Sydost med omkring 200 personer registrerade som är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Nätverket arrangerar möten mellan investerare och tillväxtföretag i sydost som söker kapital och kompetenspartners.

www.investeraresydost.se Länk till annan webbplats.