Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Samverkansträff Bäckaslöv

Evenemang

Information om evenemanget

onsdag 17 januari 10:00 - 15:00

Framtidsvägen 14, Växjö

Hur kan vi möjliggöra de bästa förutsättningarna för en hållbar stadsdel?

Växjö Linnaeus Science Park välkomnar in er till en ny samverkansträff kopplat till Bäckaslöv och Smarta staden!

Med föredrag från Södra, SSAM och Linnéuniversitetet får vi möjlighet att samtala kring hållbara och klimatneutrala
lösningar på gemensamma utmaningar i Bäckaslöv. Agendan för dagen kommer att bjuda på dialog och nätverkande
samt föreläsningar.

Södra kommer berätta hur efterfrågan av massivträbyggande i byggsektorn ökar stadigt, och att det även är kopplat till
klimatdeklarationerna. De tre frågorna fukt, brand och akustik är ständigt där, men hur och med vem skall man vända sig
för att minimera risk? Södra har undersökt och sett hur man ska möta kunskapsbehovet och främja för ett framgångsrikt projekt.

SSAM visar upp tekniken bakom deras smarta sopkärl. Hur man gått över till en datadriven verksamhet med hjälp av sensorer och AI för att optimera kärlens fyllnadsgrad. Ett resultat som leder till en dynamisk hämtningsrutt och ökad trivsel i miljörummen samtidigt som det minskar klimatavtrycket. Men det ger även nya möjligheter att utveckla resan uppför avfallstrappan.

Slutligen kommer Linnéuniversitetet prata om forskning, utbildning och samverkan inom hållbart byggande med trä.
En träbyggnadsteknik som spänner över hela värdekedjan från skogen över byggnadsmaterial och konstruktionselement till
fullskaliga konstruktioner, och syftar på utveckling av beräkningsmodeller och experimentella metoder för användning av
trä i modernt byggande. Thomas Bader, professor i byggteknik, kommer att berätta om aktuella forskningsprojekt som
bedrivs i nära samverkan med näringslivet och offentlig verksamhet.

Vi välkomnar även en ny deltagare till gruppen, nämligen Skanska som har uppgiften att bygga Domstolsverket.
Skanska kommer berätta och visa hur den kommande fastigheten är planerad.

Bjud gärna med samarbetspartners relaterat till era projekt för detta område. Välkomna!

Eventet är kostnadsfritt och arrangeras som en del av DigIT Hub Sweden – ett initiativ som hjälper företag
och offentlig sektor i södra Sverige att digitalisera. Ett mer detaljerat program kommer i december.

Har du frågor eller önskemål, kontakta oss gärna! elina.landqvist@vaxjo.se