Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Digitalisering - Från idé till konkret insats

Evenemang

Information om evenemanget

torsdag 23 maj 09:00 - 13:00

Växjö Linnaeus Science Park

Digitaliseringsbehovet blir allt större och frågan kring vilka lösningar som är bäst och
vilka områden som ska prioriteras blir allt mer aktuell. Hur ska vi komma vidare och ta nästa steg? Många kommuner står inför samma utmaningar inom digitaliseringen, och ensam är inte
alltid stark.

Växjö Linneaus Science Park och Wexnet bjuder in dig som arbetar i kommun för att dela dina behov och tankar, hitta gemensamma nämnare med andra kommuner och ta del av hur ni kan utveckla idéer till konkreta insatser med DigIT Hubs missionsprogram.

Under ledning av Malin Johansson, affärsutvecklare med inriktning på innovationsmetodik och Design Thinking, fokuserar den första delen på idégenerering kring era behov och utmaningar, vad som är bakomliggande och vilka behov ser vi är gemensamma och sticker ut.

Under dagen får du även en presentation av DigIT Hubs Missionsprogram där er organisation kan få expertstöd värderat upp till 750 000 SEK, för att komma igång och utveckla en idé till konkret insats som kan implementeras inom den egna organisationen.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta elina.landqvist@vaxjo.se