Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Fokus på näringslivets behov

Verksamheten inom Växjö Linnæus Science Park sätter näringslivets affärsmässiga behov i centrum i en samverkansmodell som innehåller utbyte mellan företag, forskning och högre utbildning. Genom att fokusera kan vi utveckla en spets som kan stödja dig och ditt företag för en hållbar framtid som entreprenör och företagare.

Fokusområdena är utvalda utifrån näringslivets behov, akademins styrkor och Växjö kommuns intresseområden. Inom varje fokusområde, och tvärvetenskapligt mellan dem, kommer vi att erbjuda inspirations- och kunskapsevent, matchmaking, fokuserade workshops samt reflektioner, tankar och tips utifrån våra omvärldsspaningar. Vi arbetar för att knyta såväl forskning som företag till oss inom varje fokusområde.

En kort översikt över våra fokusområden:

Cirkulär ekonomi

Ett modernt kretslopp med affärsmodeller för effektiv resursanvändning

Efterfrågan på varor och tjänster i världen ökar ständigt. För att då spara på våra naturresurser krävs att vi höjer värdet på material och produkter genom att ge varan eller tjänsten en längre livslängd. Som den produkt det redan är eller omvandlad till del av en helt ny produkt. Ert företag kan strategiskt se över affärsmodeller för att hitta nya affärsmöjligheter, minska kostnader och öka intäkter samtidigt som ni stärker er profilering för framtiden.

Smarta staden

Samhällsutveckling för en integrerad, vacker och hållbar stad

De bästa lösningarna för att bygga en smart stad nås när fler aktörer får vara inblandade i samhällsbyggnadsprocessen. Växjös arbete för en smartare stad inkluderar cirkulär ekonomi, smarta ekosystem, energi, transport och samhällsintegration. Växjö Linnæus Science Park har en koordinerande roll för de aktiviteter, strategiska samarbeten och projekt som utvecklar den smarta staden.

Skog och trä

Förnybar resurs med många möjligheter

Två tredjedelar av Sveriges yta består av skog. En fantastisk plats för rekreation och motion såklart, men också en naturligt förnybar resurs som kan begränsa vår klimatpåverkan. Om vi utvecklar fler trävaror, bygger mer och högre i trä samt hittar nyttiga användningsområden för restprodukter. Växjö har en tuff träbyggnadsstrategi som utmanar och skyndar på spetskompetens inom området.

Digitalisering

Frigör tid att skapa värde för framtiden

Digital teknik används med fördel så fort den är effektivare, bättre och säkrare än när vi människor utför samma uppgift. Genom att digitalisera och automatisera kan vi frigöra tid till att arbeta med det som skapar verkligt värde för företaget och för kunderna. Tid att utvärdera och analysera data, tid att skapa en tidsenlig innovativ kultur för att förnya och framtidssäkra våra verksamheter.