Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Cirkulär ekonomi

Ett modernt kretslopp med affärsmodeller för effektiv resursanvändning

Efterfrågan på varor och tjänster i världen ökar ständigt. För att då spara på våra naturresurser krävs att vi höjer värdet på material och produkter genom att ge varan eller tjänsten en längre livslängd. Som den produkt det redan är eller omvandlad till del av en helt ny produkt. Ert företag bör strategiskt se över affärsmodeller för att hitta nya affärsmöjligheter, minska kostnader och öka intäkter samtidigt som ni stärker er profilering för framtiden.

Vad är cirkulär ekonomi?

  • I en cirkulär ekonomi produceras inget eller minimalt med avfall. Materialen cirkulerar i distinkta flöden - det biologiska där material återgår till biosfären eller det tekniska där material designats för att cirkulera med bibehållen kvalitet i industriella processer.
  • I en cirkulär ekonomi finns fungerande affärsmodeller med cirkulära kretslopp för både företag och samhälle.

Omställning till cirkulär ekonomi är nödvändig

Sveriges utsläppsminskningsmål är ett av de mest ambitiösa i världen med nettonollutsläpp till år 2045, vilket det finns möjligheter att nå om vi ändrar vårt förhållningssätt till varor/tjänster och blir mer effektiva i vår resursanvändning.

I vår nuvarande ekonomi tar vi material från jorden, tillverkar produkter av dem och slänger dem så småningom som avfall – processen är linjär. I den cirkulära ekonomin skapar vi möjlighet att bryta den linjen och alla verksamheter ingår i det biologiska eller tekniska kretsloppet. En omställning till cirkulär ekonomi ger oss stora möjligheter att klara planeten.

Bli en del av den cirkulära ekonomin

För att nå målen i Agenda 2030 krävs att vi går från den linjära ekonomi (tillverka, köpa, kassera) till en cirkulär ekonomi med affärsmöjligheter i ett kretslopp av material och tjänster. Växjö Linnaeus Science Park vill vara ett stöd på vägen för ert företag genom att inspirera, förklara, ge metoder för innovation och matcha er mot dem som kan ge de bästa förutsättningarna för en omställning. Detta på ett strategiskt sätt som minskar kostnaderna och riskerna, samtidigt som det ökar innovationen och intäkterna.

Flödena i en cirkulär ekonomi

Ellen MacArthur Foundations översikt över hur den cirkulära ekonomin kan fungera:


Det biologiska flödet (vänster sida)
Produktion baserad på biologiska material innebär inte några nya bestående uttag från biosfären. Materialen blir istället till näring i nya material i ett evigt kretslopp. De biologiska materialen återvänder till biosfären utan att göra skada, istället bidrar de till att återskapa naturtillgångar. Exempel på detta är kompostering och rötning för framställning av biogas.

Ytterligare en möjlighet är att förlänga livslängden på biologiska material genom att de designas för att användas i flera olika produkter efter varandra, innan de återvänder till biosfären. Exempelvis kan uttjänta bomullskläder användas som stoppning i möbler och därefter som isolering innan materialet återförs till biosfären.

Det tekniska flödet (höger sida)
Mycket av dagens återvinning är downcycling där material som inte är designade att återvinnas förlorar i kvalitet för varje återvinningscykel. I den cirkulära visionen är alla tekniska material designade för upcycling vilket innebär att materialen cirkulerar och bibehåller sin kvalitet och sitt ekonomiska värde oavsett antal cykler. Rena och definierade tekniska material som metaller och polymerer hålls i cirkulation som näringsämnen till industriella processer i teknosfären.

En bärande princip för att bibehålla värde i materialen och skapa ekonomiska möjligheter är att desto närmare man kan komma de innersta cirklarna av direkt återanvändande, blir besparingarna större då behovet av nyuttag av råvara minskar och mindre energi utnyttjas för transport och materialbearbetning.

I cirkeln innanför återvinning beskrivs återtillverkning där tillverkare tar tillbaka produkterna till en återtillverkningsanläggning för att byta utslitna delar och restaurera de delar som kan återanvändas. Produkterna återinförs sedan till marknaden med förnyad garanti till ett lägre pris än nytillverkade motsvarigheter. Detta görs idag bland annat inom bilindustrin med goda vinstmarginaler.

Mer om fjärilsdiagrammet ovan och hur man bygger en cirkulär ekonomi kan du läsa på Ellen MacArthur Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.