Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Digitalisering

Frigör tid att skapa värde för framtiden

Digital teknik används med fördel så fort den är effektivare, bättre och säkrare än när vi människor utför samma uppgift. Genom att digitalisera och automatisera kan vi frigöra tid till att arbeta med det som skapar verkligt värde för företaget, kunderna och hela samhället. Tid att utvärdera och analysera data, tid att skapa en tidsenlig innovativ kultur för att förnya och framtidssäkra våra verksamheter.

Vårt bidrag till er digitaliseringsresa

Förutom att bjuda in till inspirations- och kunskapsevent kring digitalisering kommer vi kunna hjälpa er med metoder för att i den digitala transformationsprocessen ta ett steg tillbaka för att analysera er marknad och komma fram till vilka digitala teknologier som är relevanta för er. Gamla arbets- och tankesätt utmanas och utrymme skapas för innovation kring affärsmodeller och värdeskapande aktiviteter för medarbetare och kunder. Hos oss kan ni också testa ny digital teknik i våra olika labbmiljöer.

Vad innebär digitalisering?

Digitalisering handlar om så mycket mer än en omvandling från analogt till digitalt. Det är en process som förväntas leda till genomgripande förändringar av både organisationer och samhällen samt möjliggör för helt nya affärsmodeller och kunderbjudanden.

Samhällen, organisationer och branscher kan digitaliseras genom att automatisera manuella rutiner, rationalisera bort administrativa arbetsuppgifter, distributionsled, resor och yrken samt erbjuda förbättrad informationsförsörjning och tillgänglighet. Denna verksamhets- eller processdigitalisering innefattar ändrade arbetsmetoder, organisationsprocesser, affärsmodeller, samhällsstrukturer och kompetenskrav.

Digitisering
Att skapa, samla in och analysera data för insikter om områden att automatisera och effektivisera.

Digitalisering
Att använda digitala teknologier i verksamheten och identifiera de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen medför.

Digital transformation
Genomgripande verksamhetsomvandling i samband med ökad användning av modern informationsteknologi.