Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Skog och trä

Förnybar resurs med många möjligheter

En stor del av Sveriges yta består av skog. En fantastisk plats för rekreation och motion såklart, men också en naturligt förnybar resurs som kan begränsa vår klimatpåverkan. Om vi utvecklar fler trävaror att ersätta andra material, bygger mer i trä och hittar användningsområden för alla restprodukter. Växjö som har en tuff träbyggnadsstrategi utmanar och driver på spetskompetensen inom området.

Nätverk och kunskapsdelning för framtiden

Växjö Linnæus Science Park bidrar främst genom engagemang i olika nätverk och relationer mellan skogsindustrin, industriellt byggande och forskning inom skog och trä på Linnéuniversitetet. Kunskapsdelningen mellan större och mindre aktörer är viktig för att regionen ska ta skogsnäringen in i framtiden. Vi håller koll på när det startas upp projekt och forskning till vilken man söker kontakt med företag som matchar inriktningen. Om ert företag finns med i vårt kontaktnät finns alla möjligheter att dela erfarenheter, påverka och ta del av resultaten.

Är ni ett företag inom skog- och träindustrin? Kanske funderar ni på hur er verksamhet ska utvecklas, hur man genomför en grön omställning av byggsektorn eller vilka möjligheter det finns att digitalisera skogsnäringen? Kontakta oss för vårt stöd kring hur din verksamhet kan utvecklas med rätt kontakter.

Europas moderna trästad

Trä har använts som material av människor världen runt i århundranden och Växjö har en lång tradition att bygga i trä. Kommunen har satt upp utmanande mål i en träbyggnadsstrategi som gett staden ett stort utbud av olika typer av träbyggnationer, men också gett entreprenörer, arkitekter och forskare spetskompetens att kunna bygga allt högre och allt större hus i trä.

Växjö kommuns träbyggnadsstrategi Öppnas i nytt fönster.

Begränsar klimatpåverkan och bidrar till handelsbalansen

Skogen spelar en viktig roll för att begränsa vår klimatpåverkan och för att nå uppsatta klimatmål krävs en råvara som kan ersätta kol och olja. Då är skogen en fantastisk resurs. Sveriges yta består till närmare två tredjedelar av skog och 46 % av det vi tar ut blir till sågade trävaror, 42 % massaved och resten blir energived eller specialsortiment. Skogsnäringen är ett stort bidrag till Sveriges handelsbalans.

Forskningsstudier visar också tydligt att vistelse i skog ger människor en god möjlighet till rekreation och välmående.