Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Smarta staden

Samhällsutveckling för en integrerad, vacker och hållbar stad

De bästa lösningarna för att bygga en smart stad nås när fler aktörer får vara inblandade i samhällsbyggnadsprocessen. Växjös arbete för en smartare stad inkluderar cirkulär ekonomi, smarta ekosystem, energi, transport och samhällsintegration. Växjö Linnæus Science Park har en koordinerande roll för de aktiviteter, samarbeten och projekt som utvecklar den smarta staden.

Vad är en smart stad?

Den smarta staden utvecklar gemensamma och hållbara lösningar i en tid av hög urbanisering. Målet är att med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet effektivisera stadens funktioner och förbättra invånarnas livskvalitet med fokus på tillgänglighet. Vi ser det som en mötes- och kunskapsplats där information och inspiration kring digitaliseringsmöjligheter inom alla områden delas i allt högre grad.

Utvecklingen av en smart stad medför högre grad av komplexitet och antalet aktörer som är inblandade i samhällsbyggnadsprocessen ökar. Betydelsen att arbeta med innovation och cirkulära marknadsmodeller blir alltmer avgörande för hur väl en smart stad utvecklas och faktiskt bidrar till övergripande hållbarhetsmål. För att den processen ska bli resurseffektiv krävs en samordnande roll likt den Växjö Linnæus Science Park nu har tagit.

Vi bidrar med labbmiljöer, projekt och forum

Växjö Linnæus Science Park bidrar till arbetet med den smarta staden genom att utveckla labbmiljöer som kan användas i allt från utbildningar till visualisering av samhällsplaneringen. Vidare genomför vi aktiviteter inom projekt där näringslivet är inblandande i hög grad, så som Diaccess och DigIT Hub Sweden. Från 2023 håller vi också i rodret för projekt Crossways Växjö med en vision om en innovativ och klimatneutral stad, med start i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Ett samlat ägandeskap med näringslivsperspektiv ger en bättre möjlighet att låta initiativen stärka varandra.

Vi ser framför oss ett forum för strategiskt samarbete där vi säkerställer att alla initiativ hänger ihop, går i takt och är förankrade hos relevanta parter. Kanske är det här, eller i något av projekten som ditt företag kommer in som nyckelspelare framöver? Tillsammans kan vi genom tvärsektoriell näringslivsutveckling bidra långsiktigt till tillväxt och ett hållbart samhälle.

Växjö kommuns samhällsplanering

Växjö kommun har sedan 1995 utvecklat en övergripande metod gällande hållbar samhällsplanering för att skapa en integrerad, vacker och hållbar stadsbild där trähusbyggnation av flerfamiljsbostäder har fått en central betydelse ur ett konstruktionsperspektiv. Utvecklingsarbetet koordinerades inledningsvis internt inom kommunen. Genom samarbeten med akademin för att generera best-in-class-lösningar når man nu bättre fram till näringslivet som kan transformera dem till ekonomiskt lönsamma lösningar.

Även om den smarta staden till stor del är fokuserat på att anpassa levnadsmiljön samt tillgängliggöra service och information för invånarna är också kopplingarna mot en ökad grad av digitalisering av produktionsprocesser och en mer resurseffektiv tillverkningsindustri nödvändig. Växjös långsiktiga arbete för en smartare stad inkluderar cirkulär ekonomi, smarta ekosystem, energi, transport och samhällsintegration.