Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Innovation Lab - Dina nycklar till innovationsdriven företagsutveckling

En samlingsplats för samutnyttjad teknik, projekt och workshops. För att stimulera innovationsprocesser hos företag och organisationer. Lär er nya innovationsprocesser, ta fram prototyper eller kanske konstruera och programmera.

Kanske tycker ni det är svårt att få till innovation på hemmaplan. Saknar ni verktygen, arbetsmodellen, finansieringen eller ett passande utrymme? Ibland behövs input utifrån för att nå fram till lösningen som både är innovativ och affärsmässig. Vi tror därför på att ta sig utanför sina vanliga väggar, låta sig inspireras och ta hjälp av dem som har stor erfarenhet att jobba systematiskt med forskning och utveckling.

Öppna och anpassade aktiviteter

Innovation nås genom samarbeten där man korsbefruktar olika kompetenser. Det kan vara inom ett företag, i dialog med kunder eller genom samarbete med extern part. I Innovation Lab erbjuds aktiva event och färdiga workshops såväl som anpassade workshops för era behov.

En workshop i Innovation Lab kan ordnas som

- en personalaktivitet där det mest innovativa tänkandet kan komma från oväntat håll
- ett sätt att genom praktiskt genomförande få lära ny teknik
- en kundaktivitet där ni bjuder på kunskap och får kundernas input på era produkter
- ett kreativt avbrott under en dagskonferens

Samverkan med akademin

Innovation Lab är en labbmiljö i nära samverkan med Linnéuniversitetet. I det samarbetet kan vi hjälpa till att föra samman grupperingar av forskare, studenter, entreprenörer, personer från näringslivet eller det offentliga. Vi kombinerar de resurser som krävs för att jobba innovativt under en begränsad tid med er innovationsutmaning. Vi kan samutnyttja teknik och samarbeta i allt från problemlösning, testning, prototypframtagning till patent, finansiering och investeringar.