Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

En eller två science parks i Växjö?

Nyhet

Svaret är att det finns en science park i Växjö.

Videum Science Park var fram till 31 december 2021 ett affärsområde för det kommunala bolaget Videum AB. Från och med 1 januari 2022 tas all science park-verksamhet över av det nystartade kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park. Mycket blir sig likt, men mycket står också inför en utveckling. Några ansikten i verksamheten kommer du att känna igen, medan andra blir nya bekantskaper. Adressen för Växjö Linnaeus Science Park blir också densamma som gällde för Videum Science Park - Framtidsvägen 14 i Växjö.