Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Växjö Linnæus Science Park flyttar in på Framtidsvägen

Nyhet

Det nya renodlade science park-bolaget, Växjö Linnæus Science Park, flyttar in på Framtidsvägen 14 i Växjö.

- Att verka i Videums kontors- och mötesmiljö ger oss närheten till både företag och akademi, men också flexibilitet i ytor över tid, förklarar bolagets vd Fredrik Lindblad. Vi slipar på vilka ytor vi behöver i relation till verksamheten vi ska bedriva och hur stor personalstyrkan kommer att bli. Nu i uppstarten har vi ytor för eget gemensamt kontor och flera olika labbmiljöer.