Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Vi söker en verksamhetschef

Nyhet

Nu söker vi dig som vill utveckla vår science park och vårt uppdrag att utveckla företag och verksamheter genom att skapa samarbete mellan det privata och offentliga näringslivet samt akademin. Genom ditt engagemang skapar du möjligheter för företagen att förverkliga innovationer och idéer och därigenom stärka sin konkurrenskraft.

I uppdraget agerar du platschef och vi söker dig som leder genom andra. Din roll handlar också om att nätverka och skapa relationer med olika intressenter. En av de viktigaste uppgifterna är att inom våra fokusområden ta fram värdeskapande erbjudanden för det regionala näringslivet.

Du arbetar aktivt för att våra fokusområden ska hålla absoluta högsta klass. Det kan handla om att söka samarbete med olika parter för att initiera hållbara utvecklingsprojekt och skapa möjligheter för företag att utveckla sina idéer. Du kommer också att samarbeta med vår ekonomistödsfunktion där du tillsammans med övriga organisation ska bevaka utlysningar från till exempel Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten, samt att förhandla med finansiärer.

Du har ett operativt ansvar för verksamheten där du tillsammans med VD och teamet utvecklar arbetssätt, rutiner och metoder såväl internt som inom innovationsprojekten. Allt för att få de bästa förutsättningarna att lyckas.

Som en del av kommunkoncernen arbetar ni tillsammans med att bygga företagets kultur på koncernens värdegrund och koncernens definition av ansvar och förväntningar på chef- och medarbetarskap.

Vårt gemensamma kontor och labbmiljöer finns i Videums kontors- och mötesmiljö på Framtidsvägen 14 i Växjö.

Kvalifikationer

  • Erfarenhet av verksamhetsutveckling samt ett stort intresse för näringsliv och samhälle
  • Erfarenhet av marknadsföring och försäljning
  • Gärna erfarenhet av att ha arbetat i en science park, teknikpark, inkubator eller liknande
  • Utbildning inom relevant område
  • Erfarenhet av att leda och driva verksamhet i förändring
  • Kunskap om processorienterat arbetssätt
  • Som person är du utvecklingsorienterad, affärsmässig, drivande och social med en god förmåga att skapa och utveckla relationer.
Din vilja att bidra till kommunens vision Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare idag och i framtiden! samt din förståelse för dynamiken det innebär för ett bolag att förena affärsmässighet med politisk styrning och ditt starka samhällsintresse är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

Vi erbjuder dig ett uppdrag där du får stora möjligheter att vara med och utveckla organisationer och företag.

Du rapporterar till VD.

Kontaktpersoner

Monica Skagne, kommunchef Växjö kommun
0470-413 81 monica.skagne@vaxjo.se

Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun/VD
fredrik.lindblad@vaxjo.se 0470-414 02


Växjö Linnæus Science Park är ett nytt bolag inom Växjö kommunkoncern och är en arena för utvecklings- och innovationsprocesser som omfattar näringsliv, akademi, samhälle och civilsamhälle. Växjö Linnæus Science Park stödjer det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet, inom Växjö kommun och Sydostregionen, till att vara fortsätt världsledande inom sina områden.

Växjö Linnæus Science Park bedriver verksamhet inom områden kopplat till företagsutveckling, nyföretagande och forskning. Fokusområden ligger inom cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering.

Välkommen till en organisation i ständig utveckling!