Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Medlem i nationellt branschnätverk!

Nyhet

Växjö Linnæus Science Parks ansökan om medlemskap i den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators and Science Parks) har fått grönt ljus. Därmed är man en av 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans driver 80 fysiska mötesplatser med ett gemensamt erbjudande om affärsutveckling och triple helix-samverkan (näringsliv – det offentliga – akademi) för kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag.

Genom att vara medlem i SISP får man kontakter och ingångar till ett nationellt nätverk som tillsammans utvecklar branschen genom utbildningar, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Medlemmar deltar också i påverkande och utvecklande dialoger med beslutsfattare och intressenter.

- Som nystartat science park-bolag kommer vi ha stor nytta av nätverket och alla erfarenhetsutbyten, säger Fredrik Lindblad som är VD för Växjö Linnæus Science Park. Den samlade kompetensen i branschorganisationen är enorm och kan vi bidra samtidigt som vi själva får ta del av andras framgångar och motgångar har vi en än större chans att hitta rätt från början i vår uppbyggnadsfas.

SISP definition på en science park: Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

SISP definition på en inkubator: En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.