Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Den smarta staden blir aldrig smartare än hur bra vi blir på samarbeten

Nyhet

Crossways Växjö är en satsning på den smarta staden där samarbeten i form av öppen innovation mellan företag och offentliga aktörer är grundläggande för ett lyckat projekt. Fokus ligger på samhällsutveckling, digitalisering, träbyggnation och ekosystemtänk. Målet är en koldioxidfri och smart stadsdel med autonoma lösningar och integrerade system.

På vägen dit utmanar nya aktörer de traditionella stadsutvecklarna med helt nya affärsmodeller och alltmer handlar som service och lösningar än en produkt. Allt från att öka byggnaders användning över dygnet till att bli en av Sveriges första energigemenskaper.

Senadin Alisic under en Digibrunch

Senadin Alisic berättade om Crossways Växjö på dagens Digibrunch

Senadin Alisic förklarade för oss att för att bli den smarta staden behöver vi faktiskt inte så mycket mer data, vi behöver först och främst förstå oss på att använda den data vi redan har idag. Och att staden kan aldrig bli smartare än hur bra vi blir på samspel mellan alla olika aktörer.