Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Vi tar över Innovationslänken

Nyhet

Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg är ett samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i Kronobergs län. Växjö Linnæus Science Park har från 1 april officiellt tagit över som projektägare efter Videum. Därmed är all science park-relaterad verksamhet som tidigare drivits inom Videum Science Park överlämnad till Växjös nya science park-bolag.

Innovationslänken mål är att stötta små och medelstora företag inom industri och IT i Kronoberg att få kunskap, nätverk och verktyg för innovation i syfte att utveckla affärsmodeller, öka produktion och tillväxt. Halvvägs in i projektet har Innovationslänken bland annat uppnått:

  • Utveckling av Linnéuniversitetets Innovationsmaster vars processer flyttats närmare regionens företag och näringsliv.
  • Knutit kontakt med över 50 företag som deltagit eller planeras medverka i projektets nischade samarbetskonstellationer, seminarier, och workshops.
  • Projektet har tagit fram en samverkansmodell mellan Växjö Linnæus Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby.