Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Givande workshop om kompensförsörjning

Nyhet

Företag inom IT och industri i Kronoberg har vittnat om att utmaningen i att hitta och attrahera rätt kompetenser försvårar företagets utveckling. Därför arrangerade Innovationslänken en workshop i Ljungby för kompetensförsörjare och företag. Tillsammans lyssnade man in nuläget, diskuterade utmaningar och potentiella lösningar.

Utmaningar som deltagarna lyfte var bland annat en upplevelse av att man inte lyckas förmedla till de unga vad olika tekniska yrken innebär och att alltför få därför blir attraherade av tekniska utbildningar och yrken. Därmed utbildas det för få och det finns andra regioner som bättre lyckas locka till sig den kompetens som finns.

Lösningsförslagen rörde att företagen behöver anpassa sig och erbjuda flexiblare anställningar med möjligheter till friare arbetstider, remote-arbete och mer ledighet. Och att få ihop mindre intressenätverk i frågan till ett stort som en samlande kraft för tekniska utbildningar och yrken. För att tillsammans marknadsföra och praktiskt visa på fördelarna med tekniska yrken, utveckla utbildningar, samt tala väl om platserna där företagen utgår från. För att behålla och öka kompetensen i regionen.

Workshopen som är efterfrågad kommer troligtvis att hållas på fler platser runt om i länet framöver, så håll utkik!

Workshopen ordnades av projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg som drivs av Växjö Linnæus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.