Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Så blir du en bättre arbetsgivare

Nyhet

Rubriken kommer från dagens Digibrunch där Roger Andersson och Mathias Vahlgren, utvecklingschefer på Visma Spcs, delade mig sig av hur Visma jobbar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det uppsatta målet är att vara den mest inspirerande och engagerande arbetsplatsen. Vi delar ett par punkter med er som inte var med:

  • Mät medarbetarnöjdhet ofta för att ständigt kunna förbättra
  • Utveckla alla ledarna regelbundet genom ledarträffar och gemensam ledarskapsutveckling
  • Uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sin kompetensutveckling och ge utrymme för det
  • Uppmuntra medarbetarna att byta team/tjänst inom företaget istället för att byta arbetsgivare
  • Erbjud möjlighet till hybridarbete, men samlas på kontoret emellanåt
  • Lita på att medarbetarna gör sitt jobb
  • Låt studenter vara med i riktiga projekt
  • Ha roligt tillsammans, både i arbetet och i sociala aktiviteter

Roger Andersson och Mathias Vahlgren, Visma Spcs