Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Företagsutveckling för it och industri med stöd av innovationsstudenter

Nyhet

Företag i Kronobergs län erbjuds möjligheten att med hjälp av studenter vid Linnéuniversitetets Innovationsmaster få lära sig mer om hur man kan jobba med innovation med hjälp av co-creation i ett upplägg som bygger på winwin. Studenter med kompetenser inom både ekonomi, teknik och design hjälper under fyra månader företag genom att metodiskt arbeta igenom företagets utmaning i en innovationsprocess.

- Företagsutmaningarna i vår förra omgång handlade om allt från framtidens hållbara sängar, framtidens synhjälpmedel, ett verktyg till gödsel och cirkulär verksamhet, berättar universitetslektor Miguel Salinas. Alla deltagande företag upplevde då att värdet de fått ut av processen översteg tidsinvesteringen. Utifrån deras utvärdering har nu samverkansmodellen uppdaterats och processen optimerats ytterligare för att nå samarbeten med ännu större winwin-upplägg.

De deltagande företagen investerar i samarbetet genom att avsätta ca 30 h av sin tid från oktober 2022 till januari 2023, men i övrigt är deltagandet kostnadsfritt. Bakom upplägget ligger projekt Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg och Linnéuniversitetet.

- Då vi är mitt i ansökningsprocessen vet vi ännu inte vilka branscher eller företag som blir aktuella, men vi vänder oss i första hand till små och medelstora företag inom industri och IT i Kronoberg som är Innovationslänkens målgrupp, förklarar projektledare Jesper Lindahl och fortsätter: Önskedrömmen vore att få in ansökningar från företag i helt olika utvecklingsresor med vitt skilda utmaningar, eftersom innovationsprocesserna kan appliceras på vilket företag och nästan vilken utmaning som helst. Samverkansprojektet är ett suveränt tillfälle för företag att få ett utifrånperspektiv på sitt företag och sin utmaning samtidigt som man lär sig om innovationsprocesser.

Exempel på vad företagen kan få hjälp med av innovationsstudenterna:

  • Ta fram hållbara lösningsförslag på aktuella utmaningar.
  • Ta fram en ny hållbar produkt, tjänst eller process.
  • Tillämpa Agenda 2030 för en mer hållbar affär.

Innovationslänkens projektledare Jesper lyssnar intresserat på studenternas tankar.