Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Avtal möjliggör satsningar på visualisering

Nyhet

Vi har skrivit avtal med Visual Sweden i Norrköping där ambitionen är att Växjö Linnæus Science Park blir Visual Swedens första hubb utanför Östergötland. Ett win-win-avtal som ger möjlighet att vara med och utveckla Visual Sweden genom att bidra med kompetens, kunskap, tid eller andra resursinsatser avseende innovation och utveckling.

Till än större nytta för näringslivet i vår egen region innebär avtalet möjligheter till

  • inspirations- och kunskapsevent inom visualisering och bildanalys
  • spetsutbildning i överenskomna teknikområden
  • brainstorming-sessioner med forskare inom visualisering och bildanalys
  • tillgång till utrustade laboratoriemiljöer för tester och demonstrationer
  • att delta i projekt för att ta fram en ny teknik, tjänst eller produkt inom visualisering och bildanalys, med tillämpningar primärt inom industri, medicin och samhällsfunktioner

− Avtalet, samarbetet och kunskapen kan bli applicerbart på flera av våra fokusområden och jag är säker på att vi kommer att få idéer för att utveckla våra labbmiljöer, säger Växjö Linnæus Science Parks VD Fredrik Lindblad. Till nytta för ett näringsliv i framkant.

Växjö Linnæus Science Parks fyra fokusområden är cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering. Labbmiljöer finns idag för innovation och VR/XR samt en labbstudio för digital media, rörlig bild och ljud.

På fotot syns Anders Carlsson, processledare Visual Sweden, Fredrik Lindblad, vd Växjö Linnæus Science Park, Malin Johansson, projektledare Växjö Linnæus Science Park och Peter Westerdahl, projektledare Visual Sweden.

Om Visual Sweden
Visual Sweden är ett regionalt innovations- och tillväxtinitiativ med inriktning på visualisering och bildanalys. Efter att man utsetts till vinnare i Vinnovas Vinnväxt-tävling har ett principbeslut fattats om tioårig finansiering. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 70-tal mindre, medelstora och stora företag. Mer om Visual Sweden på www.visualsweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.