Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Europeisk hubb för digitalisering etableras i Sydsverige

Nyhet

European Commission utser DigIT Hub Sweden till en Europeisk Digital Innovationshubb (#EDIH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Av 283 kandidater i Europa blir sydsvenska DigIT Hub Sweden en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige.

Hubben, som ska verka för ökad digitalisering, är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Den ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

– Ökat fokus på digitalisering är en av de kärnaktiviteter vi behöver arbeta med för att öka tillväxten, säger Växjö Linnæus Science Parks VD Fredrik Lindblad och fortsätter: Det är därför speciellt roligt att vi tillsammans inom projektet har blivit utvalda att implementera EDIH-initiativet inom våra respektive områden. Vi ska bidra med inspiration och kunskap kring det smarta samhället och effektivisering inom tillverkningsindustrin med hjälp av en ökad och anpassad digitalisering.

– Det har varit en gedigen ansökningsprocess och stor konkurrens bland de sökande kandidaterna. Vi är därför extra stolta över att kunna dela glädjebeskedet, som innebär att vi får ytterligare möjligheter att stötta och accelerera digitalisering i Sydsverige. Samtidigt har vi chansen att erbjuda regionens spetskompetens ut i Europa, och få tillgång till den samlade digitaliseringsexpertis som finns i det europeiska nätverket av digitala innovationshubbar, säger Britta Duve Hansen senior projektledare för DigIT Hub Sweden.

Ett center för digitalisering
Som utsedd EDIH kommer DigIT Hub Sweden att fungera som ett center för digitalisering, dit organisationer kan vända sig för att få tillgång till kunskap, testmiljöer, rådgivning eller finansiering. Målsättningen är att använda digitalisering som en motor för att utveckla bättre arbetsmetoder, produkter eller tjänster, och möta behov hos kunder, medarbetare och medborgare som blivit alltmer digitala. Tematiskt ligger fokus på omställningen mot smart industri och smarta städer, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central.

Sydsvenskt samarbete
Bakom DigIT Hub Sweden står 29 organisationer och samarbetspartners med komplementär expertis och geografisk spridning i Skåne, Blekinge och Kronoberg (se faktaruta). Tillsammans bildar de det icke-vinstdrivande konsortiet som har i uppdrag att driva hubben under minst tre års tid med en budget på cirka 65 miljoner kronor. Hubben förväntas vara fullt operativ under hösten 2022, men redan nu kan man som organisation ansöka om att få hjälp med sin digitalisering.

– Företag, organisationer och medborgare behöver kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att Europa ska förbli konkurrenskraftigt globalt. Genom att etablera en hubb i Sydsverige skapar vi långsiktiga förutsättningar för regionen som ligger i linje med nationella och europeiska prioriteringar. Vi räknar med att detta inte bara hjälper de organisationer som får direkt digitaliseringsstöd genom hubben, utan att detta i sin tur genererar ännu mer satsningar i Sydsverige som gynnar såväl näringsliv, offentlig sektor och den enskilde medborgaren, säger Britta Duve Hansen.

Förutom DigIT Hub Sweden har även tre andra hubbar etablerats i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) räknar EU-kommissionen initialt med att 136 EDIH:s kommer att finansieras runt om i Europa med inriktningar som kompletterar varandra.


FAKTA

Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH)

De Europeiska Digitala Innovationshubbarna (EDIH) är en del av EU programmet ”Digital” inom Europeiska unionens kommande långtidsbudget 2021–2027. Digital är ett nytt program med målet att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. De europeiska hubbarna ska stärka den digitala kompetensen för sina regioners små- och medelstora företag och offentlig sektor, men också dela erfarenheter och kompetenser med övriga hubbar på nationell och europeisk nivå. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021/2022.

Vad som erbjuds

  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Tillgång till testmiljöer
  • Nätverk av experter, tjänster, leverantörer
  • Stöd till finansiering

Organisationerna som driver DigIT Hub Sweden
DigIT Hub Sweden koordineras av Mobile Heights, och leds tillsammans med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet – LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet. Ytterligare stödpartners inkluderar Ideon Science Park, Invest in Skåne och Almi. Initiativet medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Läs mer på DigIT Hubs webbplats och ansök om digitaliseringsstöd www.digithub.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.