Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Vi lär Design Thinking för att inspirera er

Nyhet

Vid Stanford University och anrika D:school i San Fransisco lär man ut allt om en av världens mest kända metoder för Design Thinking. En kunskap som Växjö Linnæus Science Park nu tar till sig att nyttja i verksamheten till stöd för regionens näringsliv.

- Växjö Linnæus Science Park har ambitionen att ta sig fram till och lära av de bästa. På Stanford lägger man stor vikt vid samverkan och alla som är antagna till kursen skapar en egen community med såväl lärare som kollegor världen över för att fortsatt lära av varandra även efter kursdagarna. Något som ses som en stor framgångsfaktor över tid, förklarar affärsutvecklare Malin Johansson.

D:School som startade på Stanford University 2004 fokuserar på kreativt tänkande för komplexa problem. Metodiken används världen över för produkt- och tjänsteutveckling. Centralt är att människan och användarvänlighet står i centrum för den färdiga produkten. Genom Design Thinking upptäcker man också problem i tidiga skeden. Något som sparar både tid och resurser.

Växjö Linnæus Science Park kommer ha nytta av metoden i utvecklingen av den egna verksamheten, men framför allt ska kunskapen komma vidare i kontakterna med företag då metoden hanterar komplexa problem inom alla områden.