Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Affärsutveckling med Design Thinking

Nyhet

Växjö Linnæus Science Park ser design thinking som en framgångsrik metod där man genom kreativt tänkande i grupp utvecklar produkter och tjänster. Ett modernt och praktiskt verktyg för affärsutveckling.

​Malin Johansson, affärsutvecklare vid Växjö Linnæus Science Park, har nyligen blivit certifierad av Stanford University att leda grupper genom en av de mest kända metoderna för design thinking. Metoden kommer att användas i utvecklingen av den egna verksamheten, men framför allt ska kunskapen komma vidare i kontakterna med företag då metoden hanterar komplexa problem inom alla områden.

Kan man lära sig design thinking av Växjö Linnæus Science Park? Vi kommer ha många workshops där metoden används. Dvs här får man uppleva och känna på hur design thinking fungerar när man sätter människan i centrum och upptäcker problem i tidiga skeden. Allt centrerat kring behovsstyrda case.

Kan man som företag använda sig av design thinking även om inte alla är utbildade i metoden? Ja, det räcker att den som leder är utbildad. För övriga gäller det bara att gå in i processen med ett öppet sinne.

Vad fick dig att bli nyfiken på design thinking? Innan jag kom till Växjö arbetade jag i större system och bolag, Essity och Sahlgrenska Science Park, med fokus på projekt och processutveckling. Otroligt bra skolor för att utveckla både mig själv och andra. Så jag har arbetat med projekt- och processledning på olika sätt under stora delar av mitt yrkesliv där just design thinking har blivit ett av de mest uppskattade och framstående sätten.

Vad vill du uppnå med design thinking? Jag vill att både individer och företag ska upptäcka förmågor inom sig som de inte trodde fanns. Med rätt metod kan vi alla nämligen bidra till viktig utveckling och innovation.