Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Ytterligare kraftsamling från Växjö kommun för näringsliv och företagstillväxt

Nyhet

Växjö kommunkoncern höjer ambitionsnivån i arbetet kopplat till näringsliv och företagstillväxt i Växjö kommun. Kraftsamlingen handlar om ökat fokus på innovation och stärkt dialog samt utveckling av befintligt och framtida näringsliv som har och fortsätter att förändras över tid.

Kraftsamlingen som nu görs består av följande delar:

  • Ökat fokus på innovation och kunskapsspridning med fokus på framtidsfrågor där Växjö Linnæus Science Park är draglok.
  • Stärkt dialog och kontinuerlig uppföljning av myndighetsutövning och upphandlingsfrågor gentemot näringslivet.
  • Intensifierat arbete med företagsetablering-, expansion- och tillväxt samt destinations- och besöksnäring.

Sammantaget kommer arbetet framåt medföra såväl ökad samverkan som tydliga ansvarsområden internt inom Växjö kommunkoncern till nytta för näringsliv och företag – idag och i framtiden.

Ökat fokus på innovation, kunskapsspridning och framtid – Växjö Linnæus Science Park

Växjö Linnæus Science Park bildades i början av 2022 och under året har det helägda bolaget utvecklats under ledning av Växjö kommuns näringslivschef Fredrik Lindblad. Uppdraget är att – genom projekt, kunskapsevent, workshops, labbmiljöer och strategiska nätverk – arbeta med innovationsdriven affärsutveckling för befintligt och framtida näringsliv med fokus på områdena Digitalisering och visualisering, Smarta staden, Skog och trä samt Cirkulär ekonomi.

- Växjö Linnæus Science Park är draglok för framtids- och innovationsfrågor och har en tydlig roll i att verka för det befintliga och framtida näringslivets utveckling. Näringslivets bästa är vårt primära fokus, men satsningen stärker oss även internt och i sker i samverkan med det offentliga och akademin, säger Monica Skagne, kommunchef.

Stärkt dialog och uppföljning av myndighetsutövning och upphandling

Kraftsamlingen handlar också om att höja servicegraden och stärka dialogen kopplat till myndighetsutövning och upphandling. Från och med 2023 får alla, som är i kontakt med oss i dessa frågor, besvara en enkät där vi följer upp hur man upplever informationen, dialogen och servicen vid ärenden så som exempelvis bygglov, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd samt vid upphandling.

- Det här är ett steg i rätt riktning där vi på samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att ta vårt ansvar för att underlätta och förbättra för dem som är i kontakt med oss i dessa frågor, säger Per Sandberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Intensifierat arbete med företagsetablering-, expansion- och tillväxt samt destinations- och besöksnäring

Växjö kommuns näringslivsavdelning kommer även fortsättningsvis att fokusera på befintligt näringsliv där arbetet med företagsetablering-, expansion- och tillväxt samt destinations- och besöksnäring är i fokus. Det här sker genom samarbeten med förvaltningar och bolag, däribland Växjö Linnæus Science Park och Växjö & Co, men också i samverkan med Växjö Citysamverkan och Destination Småland samt övriga kommuner och region.

Fredrik Lindblad skalar upp vd-roll på Växjö Linnaeus Science Park

För att ta nästa steg i utvecklingen kommer Fredrik Lindblad, som idag är deltids-vd på Växjö Linnæus Science Park och näringslivschef i Växjö kommun, att gå över helt i rollen som vd för Växjö Linnæus Science Park. Under närmsta månaderna blir Fredrik även tillförordnad vd för Företagsfabriken som har som uppdrag att stimulera nya idéer till framgångsrika förtag inom Växjö Linnæus Science Parks fokusområden.

- Det har varit otroligt spännande att få starta upp och leda utvecklingen av Växjö Linnæus Science Park under året och jag ser fram emot att nu få ägna mig mer dedikerat åt framtids- och innovationsfrågor samtidigt som jag fortsätter att jobba nära övriga kommunkoncernen och näringslivsavdelningen, säger Fredrik Lindblad.

Parallellt inleds nu även rekryteringen av en chef för näringsliv och företagstillväxt. Den nya chefsrollen kommer få ett mer fokuserat uppdrag på tillväxt, därav ändras titeln från näringslivschef till chef för näringsliv och företagstillväxt. Fredrik Lindblad, i rollen som vd för Växjö Linnæus Science Park, och den framtida chefen för näringsliv och företagstillväxt kommer, tillsammans med sina verksamheter, att arbeta mycket nära varandra.