Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Innovationsmastern i samverkan med företag

Nyhet

En inblick i hur samverkan mellan företag och studenter kan se ut fick vi se prov på under fredagens Postershow. Innovationsmasterns studenter presenterade då de innovationsprojekt de arbetat med i en företagsprocess som utvecklats tillsammans med Innovationslänken. Utifrån företagens utmaningar har studenter med kompetens inom teknik, design och ekonomi arbetat efter en innovationsprocess och landat i nya lösningar.

Studenterna visade upp spännande lösningar för

  • en hälsosammare arbetsplats
  • smarta behållare som kan påverka ett mer hållbart användarbeteende
  • hållbarare lösningar för distribution av blommor

På fotona ovan ses studenter från Innovationsmastern och representanter från de företag som utmanat studenterna och får nytta av lösningsförslagen.

Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Växjö Linnæus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.