Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Innovationslänken stöttar inkluderande design

Nyhet

En kompetent och entusiastisk grupp deltog på dagens event om inkluderande design. Personer med erfarenheter från entreprenörskap, produktutveckling, design av arbetsmiljöer och arkitektur till konst, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Entreprenören Bengt Johansson från Bejco AB var på jakt efter kompetens och engagemang som kan bidra till ett mer inkluderande samhälle genom att utveckla, designa och starta upp produktion av möbler, kök och hjälpmedel för funktionsnedsatta. Ett brett team med blandade åldrar och varierade spetskunskaper för att utvärdera behov och krav samt prioritera vad man ska fokusera på.

Under eventet tillämpades Innovationslänkens innovationsmetodik för problemställningar, idégenerering och lösningsförslag. Eventet som både var en innovationsövning och ett informationsmöte helt utan krav på fortsatt deltagande, ledde till att man beslutade om ett gemensamt besök hos människor med speciella behov i deras miljö för ökad förståelse och sedan göra en projektplan. Därefter kommer var och en besluta om man framåt känner att man kan bidra till Bejcos innovationsteam.

Vi önskar Bengt all lycka till med Bejcos satsning samtidigt som vi vill uppmana andra att ta kontakt med oss för att få stöd och metoder för innovationsdriven företagsutveckling.