Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Emma koordinerar europeisk digital innovationshubb

Nyhet

Med en projektfinansiering på minst tre år kommer små och medelstora företag erbjudas stöd för att öka den digitala mognaden. DigiIT Hub Sweden samlar tjänster, kompetens och resurser från Skåne, Blekinge och Kronoberg i en one-stop-shop. Fokus ligger på smart tillverkning och lösningar för smarta städer. Projektkoordinator för Kronobergs län är Emma Hagman Rang från Växjö Linnæus Science Park.

- Vi hade nyligen en kick-off för projektet och det är inspirerande att vara igång. Att få träffa och lära känna likasinnade från andra innovativa miljöer, att tillsammans förtydliga vårt uppdrag och våra roller, säger Emma Hagman Rang. Jag ser fram emot att på ett resurseffektivt sätt erbjuda små och medelstora företag en mängd olika stöd och testmiljöer.

Emma är utbildad jurist och kommer senast från en tjänst som verksamhetsutvecklare med fokus på informationssäkerhet och GDPR på Växjö kommun. Innan dess var hon regional digitaliseringskoordinator på Region Kronoberg. Erfarenheter som kommer projektet till nytta eftersom hon har god kunskap om hur man genom dessa typer av erbjudanden, på bästa sätt, kan ta tillvara företag och offentlig sektors digitaliseringsmöjligheter. Likaså har Emma god kunskap om behovet att rusta sig inom digitaliseringsområdet inför existerande risker och utmaningar i och med den nya digitala vardagen vi lever i.