Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

IoT kan hjälpa oss ta smartare beslut

Nyhet

Tillsammans med Linneuniversitet bjöd Växjö Linnæus Science Park idag in till IoT-day om innovation för en bättre värld, hur teknik driver hållbarhet. Internet of Things (IoT) har potential att revolutionera hur vi lever och arbetar och kan spela en stor roll för att främja hållbarhet och ta itu med globala utmaningar. Genom att koppla ihop enheter, system och infrastruktur kan IoT hjälpa oss att optimera resurser, minska avfallet och fatta mer välgrundade beslut om hur vi använder energi och andra resurser.

Den goda grundtanken med Internet of Things (IoT) är att skapa nytta och göra saker på ett effektivare sätt. Att göra världen mer smart innebär nödvändigtvis inte att enheterna behöver vara smarta eller gör oss smartare – utan att de kan hjälpa oss att ta smartare beslut.

Universitetslektor Fredrik Ahlgren förklarade projekt IoT-lab och utfallet av det. Genom IoT-föreläsningar, workshops, open lab och pilotcase har man inspirerat, ökat kunskap, tittat på affärsmodeller, test och utveckling inom IoT. Målet med projektet är stärkt konkurrenskraft och hållbarhet hos små- och medelstora företag i Linnéregionen genom nya innovationsprocesser inom IoT. Vi fick flera exempel från projektets pilotcase:

  • mäta, väga matsvinn
  • uppkopplad arbetsmiljö
  • obemannade butiker
  • vattenmätning och miljöövervakning
  • effektivisering
  • förbättrade beteenden för återvinning
  • vattenrening
  • uppkopplade bikupor

Ambitionen framåt är att Linnéuniversitetet i samverkan med Växjö Linnæus Science Park ska kunna erbjuda stöd och testsensorer i vår labbmiljö för de företag som är intresserade av hur IoT kan göra nytta i deras verksamhet.