Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Olivia brinner för hållbart byggande

Nyhet

Olivia Thim är vår affärsutvecklare för skog/trä och inom hållbart byggande.

I sitt vardagliga arbete sitter hon i styrelsen för CBBT, en forskningsstiftelse med medlemmar från mestadels industrin, men även från forskning och det offentliga. CBBT:s mål att främja forskning och utveckling inom träbyggande. Hon ingår även i den operativa ledningsgruppen och i arbetsutskottet för Trästad Sverige, en förening med syfte är att vara ett nätverk för ökad träanvändning i byggande.

Skogens lugn har alltid fascinerat Olivia och sedan några år tillbaka är hon själv skogsägare som valt att studera extra inom hållbart familjeskogsbruk på LNU för att öka sin kunskap.
– Skogsnäringen har en unik möjlighet att bidra i den gröna omställningen och de samhällsutmaningar vi står inför genom sina fossilfria produkter, och därför är det intressant att få med sig kunskap hela vägen från plantan till produkt, säger Olivia Thim.

Olivia har en yrkesbakgrund inom byggsektorn där hon jobbat både på HSB Sydost och VegTech och inom Växjö kommun med inriktning mot träbyggnadsstrategi och det hållbara byggandet. Hon är även ordförande i föreningen Sustainable Småland Länk till annan webbplats..
– Byggsektorn är en av de största klimatpåverkande branschen, och vi behöver arbeta mer effektivt för att få till cirkulära affärsmodeller och hållbara material inom bygg. Att vi använder trä i stomme är en bra början, men det är spännande att se framtiden där vi cirkulerar våra material än mer, lär oss att demontera byggnader för att få liv ytterligare en gång. Jag ser fram emot att genom min roll på Växjö Linnæus Science Park få träffa små och medelstora företag inom branschen som vill vara med på den cirkulära resan, men också inom byggsektorn som vill bygga mer klimatsmart och hållbart över tid.

Kontaktuppgifter
Olivia Thim, affärsutvecklare skog och trä/hållbart byggande
olivia.thim@vaxjo.se