Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Innovationslänken – ett lyckat projekt i slutfasen

Nyhet

Inom projektet Innovationslänken har nya modeller skapats för samverkan mellan Växjö Linnaeus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet.

Projektet lider mot sitt slut och under onsdagen genomfördes en av Innovationslänkens sista programpunkter då den cirkulära ekonomin stod i fokus. Bland andra fanns Theresa Thomasson från Circular Action Tools på plats för att prata om den cirkulära ekonomin som framtidens möjlighet.
Innovationslänken har pågått under två års tid med syftet att försöka matcha företag med akademin och hitta samarbetsformer mellan studenter, forskare och företag, främst inom data och IT. Inom ramen för projektet har även funnits matchning företagens B2B (business to business) inom tillverkningsindustrin och IT-företag.
Workshops, seminarier, föreläsningar, utbildningar och kompetenssamverkan har mynnat ut i nya perspektiv, reflektion över den egna verksamheten och kompetensutveckling där både problem och lösningar definierats.
På det här sättet har Innovationslänken banat väg för ett bra samarbete mellan Växjö Linnaeus Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby genom modeller och metodiker som kommer att leva vidare.
Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.