Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Växjö framgångsrika inom träbyggnation

Nyhet

Det sker en ständig utveckling inom träbyggnation och Växjö ligger i framkant inom forskning och jobbar tätt i samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Just nu forskas det i laboratoriet på LNU bland annat på KL-trä (korslimmat trä), som till exempel kan ersätta betong på grund av sin hållfasthet. Det är ett omfattande samarbete som bedrivs mellan forskning och näringsliv, vilket leder till en betydelsefull utveckling mot mer klimatsmart byggande. Olivia Thim från Växjö Linnaeus Science Park är inblandad i projekt där universitet, näringsliv och kommun valt att samarbeta för att skapa större lönsamhet och rikta forskningen mot de behov som finns.

- Växjö är ledande i Sverige när det gäller träbyggnation. Det beror på många olika faktorer, menar Fredrik Lindblad, vd på Växjö Linnaeus Science Park. Det är en kombination av drivande människor, akademi och näringsliv.

Det har stor betydelse att Växjö kommun har valt att satsa på träbyggnationer.Arkitekter har utbildats inom området och företagen vågar satsa. Detta samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi kallas Triple Helix. Då får alla de tre parterna nytta av att samarbeta och forskningen av träbyggnation kan pågå under tiden.

- Nu tar vi träbyggnationen vidare in i projekt kopplat till konceptet runt Smarta staden. Smarta staden bygger på samma strategi runt hållbarhet inom byggprocessen men kan även inkludera andra områden som smarta energilösningar, uppkoppling, data delning, avfallshantering med mera. Vi tittar på cirkulär ekonomi som ett sätt att sänka klimatpåverkan i hela byggprocessen eftersom återvunnet och återbrukat material inte enbart innebär lägre klimatpåverkan utan även lönsamhet, säger Fredrik.

Genom att bygga utifrån gemensamma behov gör samarbetet Växjö till en av Sveriges starkaste städer när det kommer till utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har nyligen publicerat årets 100-lista med 79 forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan på temat teknik i mänsklighetens tjänst, Växjöprojektet ”Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck” har placerat sig i listan som är och vi kan med glädje konstatera att forskning i Triple-Helix-anda är en grund till detta.

Nu har ytterligare en forskningsprofilsansökan gjorts, med en bredare titulering och fler engagerade företag. Och vi kan med glädje meddela att vi har fått ett mycket positivt och välkommet besked från KK-stiftelsen som ger oss möjligheten att fortsätta och utöka vårt samarbete i ett viktigt ämne, och där vi kan förbjuda oss inom cirkulär ekonomi och hållbarhet för att svara upp mot de behov som finns inom näringslivet vad gäller förbättring och utveckling av träbaserade byggsystem.