Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

IN-SYMBIOSIS - Tur och retur till Schwerin

Nyhet

Den 29 maj åkte Olivia Thim på en resa till Schwerin i Tyskland. Anledningen var att träffa andra inblandade i Interreg South Baltic som är ett EU- projekt för att stärka samarbetet mellan olika länder för att hitta bra lösningar på gemensamma problem. Mötet i Tyskland skulle handla om Industriell symbios med representanter från Litauen, Tyskland och Polen som träffades.

-Vi har gått in i det här projektet för att vi alla tycker det är viktigt med Industriell och Urban symbios som i korta drag handlar om att den enas rest ska bli den andras resurs. Antingen i form av restströmmar från en produkt i tillverkningsindustrin, eller energi/värmeflöden, men även personella resurser i form av personal/kunskap/rådgivning.

Industriell och Urban symbios är en metod inom Cirkulär ekonomi vars syfte är att göra processer mer hållbara och därigenom både spara pengar och resurser. Här i Växjö tittar olika organisationer just nu på möjligheten att jobba med Industriell och Urban symbios framöver. Innan resan till Schwerin hade det gjorts en undersökning där olika styrkor och svagheter analyserades.

- I Växjö har vi ett starkt hållbarhetsfokus vilket ger oss en stor fördel i dialogen för att hitta nya metoder och verktyg. Det finns en vilja att göra skillnad tillsammans. Det finns också ett starkt samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, som ligger till grund för flera av våra strategier och beslut. Självklart är det många utmaningar som vi kommer att få ta hänsyn till. Näringslivet funderar till exempel på hur det är att vara i en beroendeställning till andra. Det kommer krävas en ordentlig beteendeförändring med modet att våga tänka nytt. Så klart har ekonomin en stor roll i detta, och då det är svåra tider nu för våra företag så kan detta vara ett av våra största hinder, berättar Olivia.

Resa till Schwerin blev startskottet för något som kan komma att betyda skillnad i framtiden. Och resvägen till Schwerin var lite speciell på sitt sätt eftersom Olivia valde att ta tåget hela vägen. Hon startade på Växjö station kl 05.25 och var framme i Schwerin omkring 17:00. Det var ett äventyr i sig som inte minst handlade om att poängtera vikten att tänka hållbart i alla led.

-   Jag är så glad att möjligheten fanns för mig att ta tåget till Schwerin istället för flyg. Framför allt eftersom det är en avsevärd skillnad på klimatavtrycket i förhållande till att ta flyget och för en social typ som mig få möjligheten att prata med flera resenärer