Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Inspirerande event om visualisering och skog

Nyhet

I september hålls ett event här i Växjö Linnaeus Science Park som riktar sig till hela Sveriges skogsindustri. Eventet kallas ”Digital skog – visualisering och bildanalys. Det är ett nytt grepp där forskning inom skog och ny teknik möter näringsliv för att ta sig an nya utmaningar i samband med bland annat klimatomställningen.

Eventet ska bli starten för ett nätverk där skogsindustri och forskning kommer i kontakt och kan utvecklas för att möta framtidens behov. Den 21-22 september bli den första träffen som kommer att handla om den centrala roll som visualisering och bildanalys spelar i dagens skogsbruk. Inspirerande och kunskapsbyggande föreläsningar som hålls av både akademi och näringsliv kommer att visa vilka möjligheter vi har framför oss. Med digital teknik finns det nya möjligheter att ta hand om vårt skogsbruk och förebygga exempelvis skadeangrepp. Initiativet till eventet kommer utav att Växjö Linnaeus Science Park och Visual Sweden ville uppmuntra fortsatt samverkan och utveckling utifrån Visual Swedens plattformsprojekt Smart Twins for Forest Environment.

– Eftersom vi har Digitalisering samt Skog och trä som fokusområden känns det extra spännande att få skapa förutsättningar för denna typ av samtal här i Kronoberg, ett område med stark skogsindustri och stort IT-kunnande. Växjös träbyggnadsstrategi i kombination med Visual Swedens forskning om ny teknik kan skapa många spännande samtal, säger Louise Brolin, ansvarig för strategiska nätverk på Växjö Linnaeus Science Park.

Eventet riktar sig personer inom branschen – skogsägare som kan ha nytta av den här tekniken, forskare inom området samt företag och startups med kunskap om teknik som är till nytta för skogsbranschen. En annan viktig målgrupp är myndigheter och offentlig verksamhet som är i behov av lösningar. Detta blir en möjlighet att knyta affärskontakter, träffa nyckelpersoner inom skogsbruk och forskning samt få inspel från branschen.

Medverkanden kommer både från akademi och näringsliv. Linnéuniversitetet berättar om ett nytt forskningslabb med drönarteknik, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar skogsdatalabbet med nya funktioner kring öppen datahantering. Bland föreläsarna hittas även Rise, Skogsforsk, Södra skogsägarna, Sveaskog, Mistra Digital Forest. Vi kommer att möta startups inom området visualisering och få nya kunskaper om hur visualiseringsteknik håller på att etableras i näringslivet. Moderatorer för dagarna blir Erik Eklund och Aron Olbers från Södra skogsägarna.

Visual Sweden som har sitt forskningscenter i Norrköping med Växjö Linnaeus Science Park som sin nod för Kronoberg, är glada över att kunna presentera ny teknik i Småland där skogsindustrin blomstrar.

– För oss på Visual Sweden känns det som en självklarhet att ingå i det här sammanhanget. Visualisering och bildanalys spelar redan idag en stor roll i skogsbruket, och dess relevans kommer bara växa framöver. Därför ser vi det som otroligt viktigt att skapa mötesplatser för denna typ av frågor, där skogsägare, teknikbolag och forskning får en chans att mötas, byta erfarenheter och förstå varandras behov, säger Ulrika Johansson, projektledare på Visual Sweden.

Plats: Växjö Linnæus Science Park, Framtidsvägen 14

Datum och tid: 21 september kl 10-19, 22 september kl 9-12


Anmälan: www.biljettkiosken.se/digitaliseringskog Länk till annan webbplats.
Anmälan senast: 10 september