Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Digital skog lockade många från skogsbranschen till nya tankar

Nyhet

Den 21-22 september anordnades första upplagan av Digital skog i Växjö Linnaeus Science Parks regi, där representanter från skogsindustrin fick möta forskare och nystartade teknikföretag. Detta var det första av flera återkommande nätverksträffar, och nästa års träff planeras redan nu.

På bilden ser vi Louise Brolin, ansvarig för eventet och Aron Olbers, moderator.

Växjö Linnaeus Science Park är nod i Visual Sweden som tillsammans med RISE, genomfört projektet ” Smart Twins for Forest Environment”, vilket handlar om att ta fram digitala tvillingar i skoglig miljö. I samband med att projektet avslutades blev Digital skog den perfekta arenan för att samla aktörer, från skogsindustrin, forskning och teknikdrivna bolag, att samtala om de utmaningar som branschen står inför. Behovet av att skapa en mötesplats där forskning och teknik möter de skogliga värdena är stor och det märktes under dagarna.

- Det var en mycket lyckad träff, med relevanta inslag varvat med nätverkande och mingel. Det är så otroligt härligt att så många såg värdet av att nätverka kring dessa viktiga frågor och vi planerar redan nu för en uppföljning nästa år, säger Louise Brolin, ansvarig för strategiska samarbeten och nodansvarig för Visual Sweden.

Eventet som pågick under två dagar innehöll föreläsningar från RISE och Visual Sweden om digitala tvillingar och om hur vi kan använda oss av visualisering på ett värdeskapande sätt. Därefter berättade Skogsstyrelsen och SLU om Skogsdatalabbet och om öppen data och vad myndigheter har för möjligheter att erbjuda förutsättningar för teknik inom skogsbranschen. Södra som är en stor skogskoncern med medlemmarna i fokus berättade om sin app där de utgår från medlemmens önskemål om vad som behöver registreras i den enskilda skogen. De berättade också om det kulturarv vi har och balansen mellan skogsindustrin och vården om våra marker. Där spelar digitaliseringen en stor och viktig roll. Sveaskog visade på hur hela kedjan från träd till produkt kräver kartläggning och digitalisering och Sydved menade att det är viktigt att ta hjälp av den teknik som finns för att föra utvecklingen framåt och att mycket har gjorts redan i den tekniska utvecklingen.

Flera föredragshållare kom fram till samma sak, att vi alla behöver hjälpas åt i digitaliseringen. Vi kan ha olika roller och mål, men vi behöver en gemensam väg framåt.

- Alla vill samarbeta och vi behöver hitta plattformar för detta. Vi behöver utbilda skogsägare så att alla får kunskap i AI och ny teknik. Då blir vi också fler som kan komma på många idéer om hur tekniken kan användas i vardagen, sa Per Hedberg från Virkesbörsen, en av deltagarna som lyssnat på alla föredrag.

Flera nystartade teknikföretag var också på plats för att berätta om sina lösningar på de utmaningar som skogen står inför. Det var extra roligt att höra om flera innovativa lösningar för bildanalys av skogsmiljö. Under dagarna fanns även ett innovationstorg där dessa företag ställde ut och berättade om sina idéer och tankar.

Linnéuniversitet var på plats för att berätta om sitt nya labb ForestEdge som där det ska forskas på olika delar som rör skogen, bland annat drönarteknik och hur vi med hjälp av denna ska kunna förutspå och bekämpa skadeangrepp på ett tidigt stadium.

Eventet var nationsövergripande och flera av deltagarna hade rest från andra delar av Sverige. Det var extra glädjande att även deltagare från Finland hade hittat till Växjö dessa soliga dagar i september. Nu ser vi redan fram emot nästa års satsning med nytt tema inom ämnet Digital skog.