Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

En positiv utveckling på hösten

Nyhet

Känslan av att tiden flyger förbi är ytterst påtaglig efter sommarledigheten och några dagar med fint väder och solsken. Planeringen med aktiviteter i kalendern börjar sträcka sig fram till jul och det känns som mycket skall hinnas med fram tills dess.

Detta är delvis baserat på mitt engagemang inom ett flertal organisationer som jobbar med innovation och utveckling på olika nivåer. Företagsfabriken som jobbar med startup och inkubation, GodaHus med fokus på energieffektiva och hållbara byggnader inom hela sydostregionen och slutligen den organisation som jag skriver om i detta månadsbrev, Växjö Linnæus Science Park. En förmån och utmaning är att tillsammans med ett fantastiskt team utveckla en plattform för näringslivsutveckling och innovation.

Utveckling, event och träffar

Jag har tidigare skrivit om allt vi har på gång inom verksamheten och redan nu i september har vi avverkat ett flertal positiva aktiviteter inom ramarna för vår grundverksamhet, eller inom vårt EU projekt DigIT Hub. Mest framträdande, och det som är färskt i minnet är förra veckans event, Digital skog. Där lyckades vi samla en bra balans mellan forskning och företag för att lyfta innovation och utveckling kopplat till digitalisering inom skogsindustrin och skogsrelaterade marknader. Verkligen en bekräftelse för mig att vi gör något som är bra och tillför stort värde till näringslivet. Vårt syfte, som jag ser det, är också bredare än vårt lokala och nationella näringsliv, där samverkan och möjligheter att dela med sig av vår kunskap är betydelsefullt. Två sådana tillfällen var bland annat när Skogsstyrelsen kom på besök med en delegation internationella deltagare som var intresserade av trähusbyggnation och den kunskap som vi besitter, och den andra var en grupp från Sydafrika som sökte kunskap om hur man kan stödja innovation och näringslivsutveckling. Verkligen givande och få möjlighet att skapa nya kopplingar som också gynnar utveckling i Sverige.

Vi håller också på med att skapa ett starkare innehåll kopplat till AI då detta är ett område som snabbt har seglat upp i betydelse för företag och deras möjlighet till en konkurrenskraftig utveckling. Jag tror att många med mig enbart har börjat skrapa på ytan om vad som är möjligt inom detta område.

Håll ögonen på vår sociala medier så att ni inte missar något!

Fredrik Lindblad, VD