Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Upptäckte nya möjligheter med VR-teknik

Nyhet

LBE arkitekt i Växjö har under några månader fått hyra VR-utrustning för att underlätta arbetet med prototyper i sina projekt. Enligt de själva är detta ett effektivt sätt att testa projekt inför en byggnation.

LBE Arkitekt är ett familjeägt företag som varit verksamt sedan slutet av 1980-talet. De har 25 anställda och jobbar med arkitektuppdrag, byggledning, projektering, tillgänglighet och kontrollansvar, där kunderna kommer från både privat och offentlig sektor.

Robin Sandström, Byggnadsutformare, berättar om hur det kommer sig att företaget hyrt VR-utrustning av Växjö Linnaeus Science Park.

- Det var egentligen min chef Anna Harju som hade träffar Fredrik Lindblad och kommit att tala om möjligheten att jobba med utrustningen. Jag hade förut kommit i kontakt med utrustningen när jag som student en gång fick testa VR-golvet och när det nu kom på tal hos oss blev jag nyfiken och tog kontakt med Växjö Linnaeus Science Park för att veta mer. Vi hade även sett att några av våra kunder är intresserade av tekniken kopplat till 3D-prototyper.

Det hela mynnade ut i ett besök hos Växjö Linnaeus Science Park där LBE fick se möjligheterna med digitalt 3D prototypande. LBE arkitekt fick möjlighet att hyra ett headset och stöttning hur det kunde användas tillsammans med företagets befintliga dataprogram för att därigenom skapa husmodeller.

- Vi har ett eget program för BIM, (ett program som skapar digitala tvillingar av byggnationer) som vi redan använder i vårt arbete och det kunde vi köra även för detta.

Robin berättar om en kund där detta verktyg är extra spännande. Kunden behöver nya industrilokaler för sina maskiner och vill testa miljöerna redan i tidigt stadium för att se hur maskinerna passar in i lokalerna.

De har egen liknande utrustning där de kan placera sina digitalt skissade maskiner i våra digitalt skissade lokaler för att kontrollera att maskiner har tillräckligt med plats, att deras flöden fungerar och att de fåren optimal arbetsmiljö. Christian Lunde arbetar som arkitekt på LBE och han är mycket nöjd över att företaget fått hyra utrustningen och på så sätt kunnat göra ett bättre arbete i designfasen för att därigenom upptäcka brister i ett tidigare skede.

- Tidigare byggde vi miniatyrmodeller till varje projekt. Då fick man känslan för ritningarna men med visualisering kan vi gå in i rummet och uppleva det på ett alldeles nytt sätt.

LBE Arkitekt vill gärna se att andra tar efter deras sätt att visualisera skisser. De planerar att köpa egen utrustning vilket de tror kan tillföra mycket just på grund av att man i ett tidigt skede kan upptäcka saker som man eventuellt har missat och få nya idéer.