Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Visual Sweden för innovation och framtid

Nyhet

Växjö Linnaeus Science Park är en nod till Visual Sweden, ett innovationsinitiativ med fokus på visualisering och bildanalys. Vi har träffat Felicia Lai Jakobson, processledare för Visual Sweden, som ger oss större insikt i initiativet.

Visual Sweden har sitt säte i Norrköping och Linköping, där forskningen inom visualisering och bildanalys är internationellt erkänd.

- Den koncentration på utvecklande bolag inom visualisering och bildanalys som finns i området kring Norrköping och Linköping är världsunik. Och vi är väldigt stolta över att kunna stärka Visual Sweden ännu mer, genom att Växjö Linnaeus Science Park nu officiellt är en nod. Det ger oss ännu större spelrum när det gäller kunskapsspridning och gemensam innovationskraft, berättar Felicia.

Visual Swedens upptagningsområde är brett och arbetar idag inom alla områden inom näringslivet. Såsom till exempel tillverkningsindustrin, skogen och sjukvården.

- Genom visualiseringsteknik utvecklar vi system för att klara av framtidens behov. Vi är omgivna med otroliga mängder data som genom visualiseringsteknik kan sorteras och synliggöras på ett sätt som skapar värde för användaren. Egentligen är visualisering inte bara det som syns på en till exempel en skärm eller med hjälp av VR- och AR-teknik, utan det som sker i din hjärna där det som syns kommer i ett sammanhang. Du förstår sammanhangen och på så vis kan du göra nya kopplingar och bli mer trygg samt kreativ för att kunna ta större beslut, menar Felicia.

Felicia menar också att det finns ett tydligt samband mellan utvecklingen av AI och visualiseringsteknikernas plats i våra liv.

- Gränsytan mellan människa och maskin kommer att bli alltmer avgörande för att kunna fortsätta ha kontroll över det stora informationsflödet. Vi behöver teknikens hjälp, men vi behöver också kunna arbeta med tekniken på ett bra sätt.

I Visual Swedens projekt sammankopplas behovsägare med forskning och företag som har ett gemensamt intresse, om än med olika ingångar, att bidra i utvecklandet av specifika lösningar.

- Ett exempel är projektet ”Smart Twin for Forest Environments” där vi tittade på hur vi kunde bygga en digital tvilling av skogen för att tillmötesgå bland annat krishantering som brand och skadebekämpning såväl som långsiktigt skogsägande. Detta relaterar till allt från SMEs intressen till forskning och räddningstjänst, energibolag samt skogsindustri.

Växjö Linnaeus Science Park utgör den nod som ligger geografiskt längst söderut och här kan besökaren ta del av visualiseringsteknik i form av digitala skärmar, VR- och AR-utrustning. Visual Swedens närvaro kommer, genom synergier och kunskapsdelning, att främja näringslivsutveckling av Växjö Linnaeus Science Parks fyra fokusområden; digitalisering, skog och trä, smarta staden och cirkulär ekonomi. Det här blir en möjlighet att accelerera kunskapsnivån och hitta nya innovativa vägar framåt.