Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Cirkulär ekonomi, hjälp till en mer hållbar framtid

Nyhet

Världens ständigt ökande efterfrågan på varor och tjänster har satt press på våra naturresurser. Att omdefiniera vårt förhållningssätt till konsumtion blir en nödvändighet för att säkra en hållbar framtid. Därför är ett av våra fokusområden Cirkulär ekonomi som kan möjliggöra en förändring av spelreglerna och rädda vår framtid

För att nå ut med kunskap om Cirkulär ekonomi arbetar Växjö Linnaeus Science Park tillsammans med akademin och näringsliv för att ta fram en plan hur en omställning mot ett mer cirkulärt förhållningssätt kan ske på ett bra och effektivt vis.

Ett initiativ där Växjö Linnaeus Science Park är en central aktör för att driva frågor mot ett mer cirkulärt förhållningssätt är Sustainable Småland, en förening som finns till för att stötta och påskynda regionen att göra den omställning som krävs för att bedriva utveckling inom gränsen för hållbarhet. Grunden är agenda 2030 och de bygger sin verksamhet på en antagen strategi och affärsplan där riktlinjen för uppdraget är att samverka, nätverka, bygga och dela kunskap. Olivia Thim är ordförande i föreningen och med Växjö Linnaeus Science Park som grund vill hon verka för samverkan och kunskap inom området.

- Vi försöker ha någon sorts utbildningsinsats varje år. I år har det handlat om samverkan mellan näringsliv och akademi. En av flera aktiviteter under året har varit: ”Från Planta till Hotell” där vi först var på studiebesök på Södra Skogsägarnas plantskola som besitter kunskap om den lilla granplantan som en dag skulle kunna bli material in i byggprocessen genom till exempel KL-trä. Studiebesöket tog oss sedan vidare till Eriksberg där vi mötte deras VD som talade varmt om deras hållbarhetsarbete som har bidragit till deras val att bygga nästa hotellkomplex i KL-trä, levererat från Södras fabrik i Värö.

Sustainable Småland har 28 medlemsorganisationer som utgörs av en blandning av offentlig och privat sektor, samt akademin genom Linnéuniversitetet. Ett stort engagemang ligger i att stötta medlemmar till att bli mer hållbara och utveckla en arbetsmodell mot cirkulär ekonomi.