Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Det händer spännande saker hos oss i vårt Innovation Lab

Nyhet

Vår praktikant Tadj, som studerar datavetenskap vid Linnéuniversitetet arbetar med ett IoT-projekt som går ut på att mäta väder med hjälp av bild- och dataanalys. Arbetet har fortsatt som han började på tidigare i år. Han beskriver det som en "Learn-by-doing-process". Under utvecklingen har han förbättrat filstrukturen för att lösa ett problem relaterat till minnesläckage i systemet.

Normalt sett används en USB-anslutning för att sätta enheten i rätt läge och programmera den efter en uppdatering. För att göra detta utan en dator behövs ett andra chip som kan möjliggöra kommunikationen mellan två elektroniska enheter. Nu, när väderstationen fungerar som den ska, behöver den en extra enhet för att kunna skicka uppdateringar på distans.

Tadj arbetar nu med att koppla in ett andra mikrocontrollerchip som behöver kommunicera via UART för att möjliggöra kommunikation mellan de två elektroniska enheterna. När huvudenheten har uppdaterats framgångsrikt skickar den en signal till servern och programmeraren för att verifiera processen. Att detta nu fungerar är en stor framgång eftersom det möjliggör snabba och fjärr uppdateringar för att effektivt hantera data och eventuella driftproblem.

David, som är affärsutvecklare i vårt Innovation Lab, har skapat och 3D-printat designen för den fysiska anordningen där väderstationen kommer att placeras. Basen, formad som en cirkel, är konstruerad för att stå emot väder, vind och tillåta luftcirkulation och en solpanel kommer att driva ett 5-voltsbatteri inuti enheten.

Nästa steg för väderstationen är att färdigställa all programvara för att sedan montera den på ett av taken här hos oss och låta den stå ute hela vintern. Planen är också att skapa ytterligare en väderstation och placera den några kilometer bort för att kombinera data och få en bättre bild av vädersituationen.

Vi är otroligt spända på att följa detta projekt och återkommer när det är dags att montera väderstationen på taket. Håll utkik för mer information!