Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Innovativ Vädermätning med IoT och Datavetenskap

Nyhet

Tadj Cazaubon har varit intern hos oss på Växjö Linnaeus Science Park i ett år. Nu är han snart färdig med sitt projekt att mäta väder och på vägen har han lärt sig många nya tekniker.

Tadj kommer från den lilla karibiska ön S:t Lucia. Intresset för väder kommer därifrån eftersom kunskapen kring att läsa väder kan vara livsviktigt i ett område med risk för orkaner och kraftiga väderväxlingar. Hösten 2021 flyttade Tadj till Växjö för att läsa datavetenskap där han kom i kontakt med en professor i Linköping gällande ett väderprojekt, vilket är samma projekt som han nu fortsatt.

Projektet går ut på att mäta väder med en hjälp av visuella data och sensorer och syftar till att mäta väder med högre noggrannhet, vilket utförs genom att fotografera molnens rörelse och räkna samman den data och kombinera den med mätdata på luftfuktighet, lufttryck och temperatur. På så vis går det att på lokala platser utläsa exakt hur vädret förväntas utvecklas och röra sig. Tekniken skulle bland annat kunna användas i samband med aktiviteter vid en byggarbetsplats eller andra funktioner som kan vara väderberoende som till exempel lantbruk, skogsindustri och solcellssystem. Det har funnits liknande system för mätning av väder tidigare men då till en betydligt högre kostnad.

Den konventionella teknik som används för väderläsning idag med satelliter tar nio timmar att registrera. Tadj menar att risken är stor att vädret hunnit ändras när mätningen är klar. Med både kamera och mätdata kan vädret säkerställas på ett billigt, snabbt och noggrant sätt.

Tadj har nu arbetat med projektet i ett år och ställts inför ett flertal lärorika utmaningar. En stor del av hans tid har spenderats på att lära sig ett nytt programmeringsspråk och förfina mättekniken. Den kamera som först användes för mätningar behövde uppdateras till en med högre kapacitet för att möjliggöra en bättre kvalitet gällande återkopplingen av den visuella informationen. Tadj har genom sitt program lyckats skapa förmågan att se information om molnens rörelse samt data på luftfuktighet, lufttryck och temperaturer. Den framgångsrika utvecklingen av projektet ställde nya krav på att hitta en struktur för hur man skulle analysera den data som lästes av och därmed skapa en prognos av den lokala vädersituationen. Parallellt i projekt har Växjö Linnaeus Science Park hjälpt till med att 3D-printa en fysisk väderstation där den primära funktionaliteten fick styra hur väderstationen skulle se ut.

Avslutningsvis har projektet uppfyllt sin huvudsakliga målsättning, utöver detta har Tadj lärt sig ett flertal nya kompetenser på vägen eftersom projektet berört både datavetenskap, IoT-teknik, visualisering och metrologi.