Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

LoCoFoRest vill återskapa skogsmiljöer och bidra till ökat globalt välstånd

Nyhet

Skogsstyrelsen leder sedan 2021 ett Sida-finansierat utbildningsprojekt för skogsrestaurering i sex länder i Asien och Afrika. Det övergripande målet är att återskapa degenererade skogar och samtidigt bidra till ökat välstånd för den fattiga lokalbefolkningen. Nu i maj besökte projektet Växjö för att veta mer om att bygga i trä.

Utbildningsprogrammet LoCoFoRest (Locally Controlled Forest Restoration) adresserar den kritiska frågan om hur vi kan skala upp restaurering av skogslandskap samtidigt som vi säkrar välståndet för lokala samhällen och förbättrar ekosystemtjänsterna.

I en värld som övergår från fossila bränslen till en med mer biobaserad cirkulär ekonomi kommer skogslandskap att spela en allt viktigare roll. Välskötta, naturliga skogar är avgörande för anpassning och begränsning av klimatförändringar, vattenkvalitet och vattentillgång, samt för att möta den globala efterfrågan på träbaserade produkter.

Växjös träbyggnadsstrategi, med bland annat väletablerad forskning på Linnéuniversitetet, har bidragit till att projektet vid två tillfällen gjort besök här hos oss. I höstas kom en grupp från olika asiatiska länder och nu i maj fick vi besök från västra Afrika, där Fredrik Lindblad, vd på Växjö Linnæus Science Park ledde besöket.

Gruppen fick en möjlighet att studera flerbostadshus byggda i trä på plats, samt genomfördes även ett besök hos Linnéuniversitetets forskningscentrum. Besökarna fick därefter en dragning om träbyggnation och hållbart byggande och hur detta kan möjliggöra en utveckling mot den smarta staden.

Skogsstyrelsen pointerade att ett besök i Växjö och dess trästad bidra till ett värdefullt svenskt exempel på hur vi utvecklar värdekedjor i svensk skogsindustri och samtidigt bidrar till att nå målen i Agenda 2030.

Kosso Hounkpati från Togo i nordvästra Afrika är forskare och berättade att den process vi har kring träindustrin i Sverige med plan för avverkning, medlemsorganisation, industri och utveckling inte finns i hans hemland vilket leder till att de inte kan bygga i trä på samma sätt som här. Det finns inte heller samma kompetens inom det skogliga. Många av utmaningarna grundar sig i landets styre och hur skogsbruket regleras. På bilden syns han tillsammans med Anna Wallstedt från Skogsstyrelsen.

LoCoFoRest pågår från 2021 till 2025 där Skogsstyrelsen (SFA) är huvudarrangör, i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI) och Eco-Innovation Foundation (EIF). Programmet finansieras av Svenska Internationella byrån för utvecklingssamarbete (Sida).

Läs mer om projektet på: https://www.skogsstyrelsen.se/en/locoforest Länk till annan webbplats.