Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Växjö Linnaeus Science Park förvärvar Företagsfabriken för att stärka regional innovation

Nyhet

Växjö Linnaeus Science Park är glada att meddela att de nyligen har förvärvat Företagsfabriken i Kronoberg. Detta strategiska köp representerar en betydande investering för att stärka det regionala innovationslandskapet.

Företagsfabriken i Kronoberg är en icke vinstdrivande organisation som stödjer innovativa entreprenörer i regionen. Målet är att skapa en gynnsam miljö där nya företag kan minska riskerna och öka sina chanser att lyckas på lång sikt. Företagsfabriken erbjuder strukturerade program och tjänster som är utformade för att adressera de unika utmaningar som startups står inför, såsom till exempel marknadsföring, produktutveckling och uppskalning av verksamheten.


Under det senaste året har Företagsfabriken fördjupat sitt samarbete med Växjö Linnaeus Science Park. Genom detta förvärv kan nu synergier skapas som ger företag stöd på flera nivåer, vilket ytterligare stärker innovationskraften i regionen.
– Genom förvärvet av Företagsfabriken kan vi nyttja det bästa från båda verksamheterna och på detta sätt stärka innovationslandskapet, säger Fredrik Lindblad, vd på Växjö Linnaeus Science Park.


Företagsfabriken har bedrivit inkubationsverksamhet i Kronoberg sedan 2008 och sedan 2013 under namnet Företagsfabriken i Kronoberg. Tidigare ägare inkluderade Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Med det nya ägarskapet under Växjö Linnaeus Science Park skapas en tydligare koppling till affärsutveckling och innovation.


Växjö Linnaeus Science Park fokuserar på fyra områden: Cirkulär ekonomi, Smarta staden, Skog och trä, och Digitalisering. Som en möjliggörare för innovation och nätverksbyggande verkar vi för tillväxt och utveckling inom Växjö kommun och Sydostregionen. Genom att erbjuda stöd, resurser och mötesplatser för företag och organisationer strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för framgång. Integreringen av Företagsfabriken i vårt erbjudande förstärker vår gemensamma satsning på innovation och tillväxt.


– Förvärvet ger bättre förutsättningar för entreprenörer och startups att utvecklas på ett sätt som blir hållbart på lång sikt. Det ger oss förutsättningar att driva framtidens affärsutveckling, säger Maria Garmer, ordförande Växjö Linnaeus Science Park.

Se filmen där Fredrik Lindblad berättar mer om förvärvet.